صنعت نفت ایران
1403/2/30
Sunday

دانش صنعت نفت

مهندسین مشاور

آسیب شناسی پیمانکاری مدیریت در پروژه های پتروشیمی ایران-مطالعه موردی پتروشیمی ایلام (۲۹ بهمن)

آئین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت - سال ۱۳۸۱ (۱۳ بهمن)

لیست پيمانكاران EPC رشته نفت و گاز - تاریخ 1395/08/09 (۱۳ آذر)

پيمانكاران داراي گواهينامه صلاحیت تعميرات اساسي ماشينهاي دوار - تاریخ 1395/09/07 (۱۳ آذر)

لیست پيمانكاران داراي گواهينامه پايه 4 رشته نفت و گاز - تاریخ 1395/08/02 (۱۳ آذر)

لیست پيمانكاران داراي گواهينامه پايه 3 رشته نفت و گاز - تاریخ 1395/08/02 (۱۳ آذر)

لیست پيمانكاران داراي گواهينامه پايه 2 رشته نفت و گاز - تاریخ 1395/08/02 (۱۳ آذر)

لیست پيمانكاران داراي گواهينامه پايه 1 رشته نفت و گاز - تاریخ 1395/08/02 (۱۳ آذر)

گزارش ENR از رنکینگ برترین شرکت های طراحی و مهندسی بین المللی جهان در سال 2016 (۲۷ شهریور)

تعرفه خدمات نقشه برداری در سال ۱۳۹۵ (۲۳ شهریور)

دستورالعمل انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1395 (۱۳۹۵/۴/۲۶)

نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۵ (۱۳۹۵/۳/۱۲)

حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

تعرفه خدمات نقشه برداری ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۴ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

پرداخت مطالبات مهندسان مشاور ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

تصمیمات وحدت رویه تشخیص صلاحیت مشاوران ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

اصلاحات آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

اصلاحات آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

اصلاح جداول آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران برای تخصص های میراث فرهنگی، انرژی و صنعت ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی EPC ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره (۱۳۹۵/۱/۳۰)

نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق الزحمه خدمات مشاوره ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

© 2019 - All rights reserved