صنعت نفت ایران
1403/4/28
Thursday

دانش صنعت نفت

پالایشگاه نفت

آشنایی با فرآیندهای فرآورش و پالایش نفت و گاز (۱۳ مهر)

آشنایی با پالایشگاه اصفهان (۱۳ مهر)

آشنایی با مبانی و کلیات صنعت پالایش (۱۳ مهر)

اهميت اندازه گيري و كنترل ميزان تركيبات كلرايد آلي در نفت خام و مطالعه تأثيرات آن بر روي فرآورده هاي استحصالي (۱۵ اردیبهشت)

آشنایی با روغن های روانکار صنعتی (۱۰ دی)

بزرگترین پالایشگاه نفت جهان - پالایشگاه جام نگر هند (۱۳۹۵/۲/۳)

آشنایی با شرکت پالایش نفت شیراز - پالایشگاه نفت شیراز (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت شهید تند گویان تهران - پالایشگاه نفت شهید تند گویان تهران (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت لاوان - پالایشگاه نفت لاوان (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت کرمانشاه - پالایشگاه نفت کرمانشاه (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت اصفهان - پالایشگاه نفت اصفهان (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند - پالایشگاه نفت امام خمینی شازند (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت بندرعباس - پالایشگاه نفت بندرعباس (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت آبادان - پالایشگاه نفت آبادان (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

مروری بر فرآیند پالایش نفت (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

عملیات شیمیایی نفت و نمکزدایی (۱۳۹۴/۱۲/۶)

معرفی کارخانه نمک زدایی (۱۳۹۴/۱۲/۶)

© 2019 - All rights reserved