صنعت نفت ایران
1403/3/2
Wednesday

دانش صنعت نفت

استانداردهای مهندسی

تفاوت Pressure Retainig And Containing و Pressure Retainig And Containing در استانداردهای ظروف تحت فشار (۲۴ خرداد)

شناسایی آلیاژها در استاندارد ASTM (۱۶ تیر)

آشنایی با استانداردهای NACE (۵ اردیبهشت)

آشنایی با مقررات سیستم‌های لوله کشی تحت فشار (ASME B31) (۳۰ دی)

انتخاب کد مناسب پایپینگ از استاندارد ASME (۲۵ دی)

آشنایی با استاندارد ASME Sec.IX (۱۵ دی)

آشنایی با استاندارد API 650 (جوشکاری مخازن ذخیره نفت) (۱۳ دی)

طراحي مخازن تحت فشار بر اساس ASME Sec.VIII (۲۴ آذر)

استانداردهای جاری در صنعت نفت (۱۹ آذر)

تشریح استاندارد API 650 (۱۳۹۵/۴/۱۷)

مشخصات استاندارد API برای خط لوله (۱۳۹۵/۴/۱۷)

آموزش استاندارد (۱۳۹۵/۴/۱۷)

استاندارد چیست؟ (۱۳۹۵/۴/۱۷)

معرفی استانداردهای AWS (۱۳۹۵/۴/۱۷)

مجموعه استانداردهای پایپینگ (۱۳۹۵/۴/۴)

استانداردهای انجمن جوش آمریکا American Welding Society- AWS - Standards (۱۳۹۵/۳/۲۳)

استاندارد های شرکت ملی گاز ایران Iranian Gas Standards - IGS (۱۳۹۵/۳/۲۳)

استاندارد های نفت ایران Iranian Petroleum Standards - IPS (۱۳۹۵/۳/۲۳)

استاندارد های انجمن مهندسان مکانیک آمریکا ASME Standards (۱۳۹۵/۳/۲۳)

استاندارد های موسسه نفت آمریکا API Standards (۱۳۹۵/۳/۲۲)

تعریف استاندارد (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

© 2019 - All rights reserved