صنعت نفت ایران
1401/5/17
Monday

پلان کلی مجتمع های صنعتی پتروشیمی مکران (۱۳۹۵/۳/۱۴)

نقشه زمین های مورد استفاده در منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس جنوبی (عسلویه) (۱۳۹۵/۳/۱۴)

نقشه مناطق آزاد و منطقه های ویژه و انرژی ایران (۱۳۹۵/۳/۱۴)

نقشه پراکندگی تولید کنندگان گوگرد در ایران (۱۳۹۵/۱/۱)

میادین نفت و گازی خلیج فارس ۴ (۱۳۹۵/۱/۱)

میادین نفتی آزادگان و یادآوران - غرب کارون (۱۳۹۵/۱/۱)

منطقه اقتصادی ویژه پتروشیمی ماهشهر (۱۳۹۵/۱/۱)

میادین گازی خلیج فارس (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه میادین نفت و گاز خلیج فارس 3 (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه میدان پارس جنوبی ۱ (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه پالایشگاه‌های نفت ایران (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه میادین نفت و گاز خلیج فارس ۲ (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه میادین نفت و گاز ایران ۱ (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه میادین هما، شانول، وراوی و تابناک (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه خطوط لوله گاز اروپا (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه مسیر صادراتی نفت و گاز دریای کاسپین - خزر (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه میادین کاسپین - خزر (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه ذخیره نفت و گاز خاورمیانه و نواحی شیعه (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه شبکه خط لوله گاز ایران (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه نگاه کلی بر میدان نفتی سیری (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه میدان‌های نفت و گاز معرفی شده در قراردادهای IPC (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه بلوک‌های اکتشافی و توسعه‌ای نفت و گاز (۱۳۹۵/۱/۱)

نقشه جا نمایی مجتمع های پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

نقشه جامع میادین نفت و گاز خلیج فارس (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

© 2019 - All rights reserved