صنعت نفت ایران
1403/4/28
Thursday

دانش صنعت نفت

مجلات نفت و انرژی

ماهنامه خبری، تحلیلی، پژوهشی صنعت حفاری - شماره دوازده و سیزده (۵ اردیبهشت)

ماهنامه خبری، تحلیلی، پژوهشی صنعت حفاری - شماره ده و یازده (۵ اردیبهشت)

ماهنامه خبری، تحلیلی، پژوهشی صنعت حفاری - شماره هشت و نه (۵ اردیبهشت)

مجله حفاری شماره 2 (۶ آبان)

ماهنامه خبری، تحلیلی، پژوهشی صنعت حفاری - شماره شش و هفت (۶ آبان)

ماهنامه خبری، تحلیلی، پژوهشی صنعت حفاری - شماره پنج (۶ آبان)

مجله مرور نفت خاورمیانه Oil Review Middle East Magazine (۱ مهر)

معرفی و مطالعه آن لاین مجلات Pipeline & Gas Journal (۲۶ شهریور)

معرفی و دانلود مجله بین المللی Oil & Gas Journal (۲۶ شهریور)

معرفی مجله معتبر بین المللی World Oil (۲۶ شهریور)

سری مجلات بین المللی گروه بریتیش پترولئوم - The International Magazine Series of BP Group (۲۵ شهریور)

مجله بین المللی خط لوله نفت و گاز- Pipeline Oil and Gas Magazine (۲۲ شهریور)

مجله بین المللی فراساحل - Offshore Magazine (۲۲ شهریور)

معرفی نشریات برتر مدیریت پروژه در سطح بین المللی (۱۳۹۵/۳/۲۴)

ماهنامه خبری، تحلیلی، پژوهشی صنعت حفاری - شماره سوم و چهارم (۱۳۹۵/۲/۳)

ماهنامه خبری، تحلیلی، پژوهشی صنعت حفاری - شماره دوم (۱۳۹۵/۲/۳)

ماهنامه خبری، تحلیلی، پژوهشی صنعت حفاری - شماره اول (۱۳۹۵/۲/۳)

مجله حفاری (۱۳۹۵/۲/۳)

معرفی وب سایت‌ها، مجلات، ژورنال‌ها و نشریات معتبر بین المللی (۱۳۹۴/۱۲/۲۴)

© 2019 - All rights reserved