صنعت نفت ایران
1403/2/30
Sunday

دانش صنعت نفت

آمار و داده ها

مروری بر امنیت جهانی گاز-آژانس بین المللی انرژی 2016 (۱۰ آذر)

گزارش آژانس بین المللی انرژی از تغییر در فضای انرژی و محیط زیست-2016 (۱۰ آذر)

گزارش ENR از رنکینگ برترین شرکت های طراحی و مهندسی بین المللی جهان در سال 2016 (۲۷ شهریور)

گزارش ENR از رنکینگ برترین پیمانکاران بین المللی جهان در سال 2016 (۲۷ شهریور)

چشم انداز بازار نفت از نگاه سازمان های مختلف (۱۳۹۵/۵/۱۸)

گزارش و داده های آماری انرژی جهان - ارائه شده توسط شرکت بی پی ژوئن ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۳/۲۳)

ارزش محموله های پالایشگاهی در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۱ امریکا (۱۳۹۵/۲/۱۷)

مصرف انرژی آمریکا در سال های بین ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بر حسب تفکیک انرژی (۱۳۹۵/۲/۱۷)

رتبه بندی و رنکینگ ۱۰ شرکت برتر آمریکا بر حسب ارزش بازار در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

شرکت های برتر نفت و گاز کانادایی بر حسب درآمد خالص بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

رنکینگ و رتبه بندی ۱۰ شرکت برتر در حوزه نفت و گاز بر حسب درآمد خالص در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

رشد درآمدی میانگین در بخش تجهیزات و خدمات انرژی جهانی بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

دارائی های کلی شرکت پتروچاینا از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

سود شرکت پتروچاینا از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

تعداد کارکنان و منابع انسانی پتروچاینا از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

ارزش ناخالص افزوده شده برای نفت خام و گاز طبیعی در انگلستان از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

درآمد شرکت اکسون موبیل از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

تعداد منابع انسانی شرکت انی ایتالیا از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

آمار تلفات حادثه پمکس در سال های ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

میانگین قیمت ماهانه نفت خام برنت از مارچ سال ۲۰۱۵ تا مارچ ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

میانگین قیمت سالیانه نفت گاز(گازوئیل) در مقاطع بحرانی بین سال های ۱۹۵۶ تا ۲۰۱۱ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

قیمت های میانگین سالانه نفت وست تگزاس اینترمدییت و برنت در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

ذخائر اثبات شده شرکت نفت توتال بر حسب منطقه در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

شرکت های برتر نفتی در سال ۲۰۱۵ بر حسب درآمد خالص از نگاه استاتیستا (۱۳۹۵/۲/۱۷)

درآمد شرکت توتال از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در بخش های بالادستی، میان دستی، پایین دستی و سایر (۱۳۹۵/۲/۱۷)

© 2019 - All rights reserved