صنعت نفت ایران
1403/4/1
Friday

مناقصاتجستجوی پیشرفته

  • كليد واژه
  • استان
  • گروه
  • زيرگروه
  • تاريخ انتشار از
  • تا

مناقصات

عنوان مناقصه گزار تاریخ انتشار مهلت شرکت وضعیت
پروژه تغلیظ گازهای اسیدی یک واحد تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهیدهاشمی نژاد 1399/3/11 1399/3/27
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکارامورتاسیساتی،خدمات ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1399/2/21 1399/2/27
تعویض پوشش خط لوله "20 فرآورده سبزوار(مناقصه عمومی 2098001105000063)-منطقه شمالشرق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 1399/2/21 1399/3/20
تعمیرات مخزن شماره 19 انبار نفت شاهرود شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود 1399/2/21 1399/2/29
مناقصه تهیه،نصب و راه اندازی سیستم ارتینگ و صاعقه گیر تاسیسات تقویت فشار گاز سیرجان منطقه شش عملیات انتقال گاز 1399/2/20 1399/2/28
تامین بخشی از خدمات ویژه سیمانکاری و اسیدکاری شرکت ملی حفاری ایران 1399/2/20 1399/3/3
گازرسانی به حفره های خالی شرکت گاز استان اردبیل 1399/2/15 1399/2/31
خدمات تأمین تیم های تعمیرات اضطراری خطوط لوله نفت و تسهیلات سرچاهی و تأسیسات برق در مناطق عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 1399/2/15 1399/2/24
مناقصه عمومی شماره 9901071 تعویض پوشش کولتار 13 کیلو متر از خطوط لوله زیر زمینی چاههای گاز ترش شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 1399/2/10 1399/2/20
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی به شماره 1-99 با موضوع : جهت برگزاری 5 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان شرکت گاز استان کردستان 1399/2/10 1399/2/22
مناقصه عمومی شماره 9901061 تعویض پوشش کولتار 11 کیلو متر از خطوط لوله زیر زمینی چاههای گاز ترش شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 1399/2/10 1399/2/20
انجام پروژه تجمیعی شامل تعمیرات شبکه، ابزار دقیق، حفاظت از زنگ، گازبانی، کنتوربندی، کنتورخوانی، انشعابات، امداد، دفتری، امور مشترکین، وصول مطالبات) شرکت گاز استان همدان 1399/2/10 1399/2/31
آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات باقیمانده احداث ساختمان عملیاتی و پست امداد میامی به شماره(99/09) شرکت گاز استان سمنان 1399/2/8 1399/2/13
خدمات فنی عملیات، تعمیرات اساسی و طرح های اصلاحی شرکت پالایش گاز پارسیان 1399/2/8 1399/2/21
آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/047/ 98 مربوط به پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی موقعیت E079S خانگیران (به صورت PC) شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1399/2/6 1399/2/22
آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/045 /98 مربوط به پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت W064N دهلران (به صورت PC) شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1399/2/6 1399/2/22
آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/049 /98مربوط به پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت W037N دهلران (به صورت PC) شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 1399/2/6 1399/2/20
انتشارآگهی مناقصه عمومی گازرسانی به خط تغذیه روستای تاش علیا و سفلی از توابع شهرستان شاهرود 08-99 شرکت گاز استان سمنان 1399/2/6 1399/2/13
اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان (16) شرکت گاز استان کرمانشاه 1399/2/3 1399/2/8
اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان شرکت گاز استان کرمانشاه 1399/2/3 1399/2/14

عنوان مناقصه: پروژه تغلیظ گازهای اسیدی یک واحد تصفیه گاز

مناقصه گزار: شرکت پالایش گاز شهیدهاشمی نژاد

تاريخ انتشار: 1399/3/11

مهلت شركت: 1399/3/27

وضعيت:

عنوان مناقصه: آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکارامورتاسیساتی،خدمات ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مناقصه گزار: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

تاريخ انتشار: 1399/2/21

مهلت شركت: 1399/2/27

وضعيت:

عنوان مناقصه: تعویض پوشش خط لوله "20 فرآورده سبزوار(مناقصه عمومی 2098001105000063)-منطقه شمالشرق

مناقصه گزار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تاريخ انتشار: 1399/2/21

مهلت شركت: 1399/3/20

وضعيت:

عنوان مناقصه: تعمیرات مخزن شماره 19 انبار نفت شاهرود

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود

تاريخ انتشار: 1399/2/21

مهلت شركت: 1399/2/29

وضعيت:

عنوان مناقصه: مناقصه تهیه،نصب و راه اندازی سیستم ارتینگ و صاعقه گیر تاسیسات تقویت فشار گاز سیرجان

مناقصه گزار: منطقه شش عملیات انتقال گاز

تاريخ انتشار: 1399/2/20

مهلت شركت: 1399/2/28

وضعيت:

عنوان مناقصه: تامین بخشی از خدمات ویژه سیمانکاری و اسیدکاری

مناقصه گزار: شرکت ملی حفاری ایران

تاريخ انتشار: 1399/2/20

مهلت شركت: 1399/3/3

وضعيت:

عنوان مناقصه: گازرسانی به حفره های خالی

مناقصه گزار: شرکت گاز استان اردبیل

تاريخ انتشار: 1399/2/15

مهلت شركت: 1399/2/31

وضعيت:

عنوان مناقصه: خدمات تأمین تیم های تعمیرات اضطراری خطوط لوله نفت و تسهیلات سرچاهی و تأسیسات برق در مناطق عملیاتی

مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

تاريخ انتشار: 1399/2/15

مهلت شركت: 1399/2/24

وضعيت:

عنوان مناقصه: مناقصه عمومی شماره 9901071 تعویض پوشش کولتار 13 کیلو متر از خطوط لوله زیر زمینی چاههای گاز ترش

مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

تاريخ انتشار: 1399/2/10

مهلت شركت: 1399/2/20

وضعيت:

عنوان مناقصه: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی به شماره 1-99 با موضوع : جهت برگزاری 5 مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان

مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان

تاريخ انتشار: 1399/2/10

مهلت شركت: 1399/2/22

وضعيت:

عنوان مناقصه: مناقصه عمومی شماره 9901061 تعویض پوشش کولتار 11 کیلو متر از خطوط لوله زیر زمینی چاههای گاز ترش

مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

تاريخ انتشار: 1399/2/10

مهلت شركت: 1399/2/20

وضعيت:

عنوان مناقصه: انجام پروژه تجمیعی شامل تعمیرات شبکه، ابزار دقیق، حفاظت از زنگ، گازبانی، کنتوربندی، کنتورخوانی، انشعابات، امداد، دفتری، امور مشترکین، وصول مطالبات)

مناقصه گزار: شرکت گاز استان همدان

تاريخ انتشار: 1399/2/10

مهلت شركت: 1399/2/31

وضعيت:

عنوان مناقصه: آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات باقیمانده احداث ساختمان عملیاتی و پست امداد میامی به شماره(99/09)

مناقصه گزار: شرکت گاز استان سمنان

تاريخ انتشار: 1399/2/8

مهلت شركت: 1399/2/13

وضعيت:

عنوان مناقصه: خدمات فنی عملیات، تعمیرات اساسی و طرح های اصلاحی

مناقصه گزار: شرکت پالایش گاز پارسیان

تاريخ انتشار: 1399/2/8

مهلت شركت: 1399/2/21

وضعيت:

عنوان مناقصه: آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/047/ 98 مربوط به پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی موقعیت E079S خانگیران (به صورت PC)

مناقصه گزار: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاريخ انتشار: 1399/2/6

مهلت شركت: 1399/2/22

وضعيت:

عنوان مناقصه: آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/045 /98 مربوط به پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت W064N دهلران (به صورت PC)

مناقصه گزار: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاريخ انتشار: 1399/2/6

مهلت شركت: 1399/2/22

وضعيت:

عنوان مناقصه: آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/049 /98مربوط به پروژه تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت W037N دهلران (به صورت PC)

مناقصه گزار: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاريخ انتشار: 1399/2/6

مهلت شركت: 1399/2/20

وضعيت:

عنوان مناقصه: انتشارآگهی مناقصه عمومی گازرسانی به خط تغذیه روستای تاش علیا و سفلی از توابع شهرستان شاهرود 08-99

مناقصه گزار: شرکت گاز استان سمنان

تاريخ انتشار: 1399/2/6

مهلت شركت: 1399/2/13

وضعيت:

عنوان مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان (16)

مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه

تاريخ انتشار: 1399/2/3

مهلت شركت: 1399/2/8

وضعيت:

عنوان مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان

مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه

تاريخ انتشار: 1399/2/3

مهلت شركت: 1399/2/14

وضعيت:


© 2019 - All rights reserved