صنعت نفت ایران
1403/3/27
Sunday

دانش صنعت نفت

دیپلماسی انرژی

تحولات روابط ايران و عربستان و تأثير آن بر بازار نفت (۲۵ فروردین)

تبیین وظائف و کارکرد های تنظیم گری Regulatory در حوزه نفت و گاز و مطالعه تجارب کشورهای منتخب (۵ اسفند)

توسعه صنعت نفت و گاز شیل آمریکا و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن بر بازار جهانی انرژی (۶ بهمن)

بررسی نقش انرژی نفت و گاز در ایجاد بحران در روابط بین المللی- نمونه موردی: ایران و جمهوری آذربایجان (۱۰ آذر)

اهمیت امنیت انرژی در راستای اصلاح الگوی مصرف نفت و گاز در کشور (۱۰ آذر)

خلیج فارس و مزایای همکاری فنی در بخش انرژی (۱۰ آذر)

منابع انرژی و تاثیر آن بر ژئو پلیتیک خلیج فارس (۱۰ آذر)

تحلیل راهبردی بیانیه سوئیس از منظر اثر گذاری بر صنعت نفت و گاز ایران (۱۳۹۵/۲/۲۷)

تحلیل بحران روسیه - اکراین بر بازار گازی اروپا (۱۳۹۵/۲/۲۷)

ارزیابی قانون نظارت بر توافق هسته ای ایران (۱۳۹۵/۲/۲۷)

جلب سرمایه گذاری کویت در بخش گاز طبیعی ایران، تامین امنیت عرضه گاز طبیعی کویت (۱۳۹۵/۲/۲۷)

اثرات قدرت گیری داعش بر حوزه های انرژی عراق، منطقه و فرا منطقه ای (۱۳۹۵/۲/۲۷)

بررسی اقدامات احتمالی کنگره در نیل و اجرای توافق احتمالی هسته ای و نتایج آن (۱۳۹۵/۲/۲۷)

تکنوپلتیک انرژی ایران در شرایط تحریم تداوم خروج سیاسی انرژی ایران از بازار زمینه ساز خروج اقتصادی انرژی ایران از بازار است (۱۳۹۵/۲/۲۷)

تحریم ها در دوران پس از توافق Snap Back دیپلماسی انرژی و دشوارسازی (۱۳۹۵/۲/۲۷)

تحلیل تهاتر نفتی ایران و روسیه: ابعاد و پیامد ها (۱۳۹۵/۲/۲۷)

گزارش میان دوره ای IEA در مورد گاز طبیعی، چالش ها و فرصت های ایران (۱۳۹۵/۲/۲۷)

نقد و بررسی سند جدید الانتشار - استراتژی اتحادیه انرژی اروپایی شماره 15 (۱۳۹۵/۲/۲۷)

نقد و بررسی سند جدید الانتشار - استراتژی اتحادیه انرژی اروپایی شماره 9 (۱۳۹۵/۲/۲۷)

© 2019 - All rights reserved