صنعت نفت ایران
1403/3/2
Wednesday

دانش صنعت نفت

بالادستی

مدیریت پروژه بین المللی سیمانکاری چاههای نفت و گاز لیبی و فعال سازی آن پس از 61 سال وقفه و رکود (۲۳ خرداد)

جایگاه فناوري بخش بالادستي صنعت نفت در برنامه های پنج ساله توسعه (۲ اردیبهشت)

دستورالعمل تهیه ی طرح جامع توسعه مخازن نفت و گاز MDP - Master Development Plan (۲۷ فروردین)

مراحل كنترل و هدايت جريان نفت و گاز به سطح و كشتن چاه Macondo (۲۲ فروردین)

رهیافتی نو به ماهیت و سطوح فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز (۱۷ فروردین)

ارزیابی ریسک زیست محیطی و ایمنی عملیات برچیدن RIG DOWN دکلهای حفاری نفت و گاز خشکی با تکنیک FMEA (۲۶ دی)

نفت و گاز در فراساحل (۲۷ آذر)

توصیف انواع آسیب سازند (۱۳ آذر)

کلیپ آشنایی با دکل های حفاری (۵ آذر)

آشنايي مقدماتي با صنعت حفاري چاه هاي نفت و گاز در خشكي و دريا (۱۹ آبان)

بررسی روش‌های جدید استخراج و تولید نفت از سنگ‌های نفتی (۱۳۹۵/۳/۲۶)

کلیپ تسهیلات سرچاهی (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ ایستگاه تزریق گاز (۱۳۹۵/۳/۲۰)

آشنایی با تجهیزات سرچاهی (۱۳۹۵/۲/۳۱)

پر فشار ترین پروژه تزریق گاز جهان - در میدان دریایی کاشگان قزاقستان واقع در دریای کاسپین (۱۳۹۵/۲/۵)

تزریق گاز به منابع نفت (۱۳۹۵/۲/۵)

دسته بندي انواع ریسک در توسعه میادین نفت و گاز (۱۳۹۵/۲/۵)

بازگردانی گاز در مخازن گاز میعانی (۱۳۹۵/۲/۵)

کاربرد ضریب شکست در بررسی ناپایداری آسفالتین (۱۳۹۵/۲/۵)

مخازن نفت شیل و منبعی عظیم در تامین انرژی آینده (۱۳۹۵/۲/۵)

نگاهی به اهمیت مدیریت مخازن در صنعت نفت و گاز (۱۳۹۵/۲/۵)

افت فشار مخزن در یکی از میادین گازی جنوب ایران و لزوم احداث ایستگاه تقویت فشار جهت نگهداشت تولید گاز (۱۳۹۵/۲/۵)

بررسی افزایش غلظت گاز H2S در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (۱۳۹۵/۲/۵)

آشنایی با دکل‌های دریایی (۱۳۹۵/۱/۲۱)

شرح خدمات اکتشاف نفت و گاز (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

© 2019 - All rights reserved