صنعت نفت ایران
1403/3/27
Sunday

دانش صنعت نفت

سیویل و سازه

مدلسازی عددی الگوی جريان اطراف لوله های فرا ساحل تحت اثر جريان يکطرفه (۱۳ اسفند)

اصلاح هندسه سازه موج شکن ایران ال ان جی بر مبنای نتایج مدلسازی فیزیکی (۱۵ بهمن)

مدل سازی جریان گاز و میعانات در خطوط لوله در شرایط عملیاتی (۹ بهمن)

کلیاتی درباره طراحی لرزه ای خطوط لوله نفت و گاز (۲۸ آذر)

تحلیل دو بعدی ترک در لوله های انتقال نفت و گاز مدفون شده در خاک (۷ آذر)

آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت (ویرایش 3) (۲۱ شهریور)

بررسی مسئله ي فرایند آبشستگی در اطراف خطوط لوله ي دریایی با در نظر گرفتن ورق زیرسري نفوذناپذیر در زیر لوله (۱۸ شهریور)

مبانی سازه های فراساحلی- سکوهای وزنی و قابی (۱۳۹۵/۵/۳)

انیمیشن ۳ یعدی فرآیند ساخت یک سکوی فراساحلی (۱۳۹۵/۳/۱۸)

راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئو تکنیکی صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

راهنمای ارزیابی لرزه‌ای تاسیسات و سازه‌های صنعت نفت (۱۳۹۴/۱۲/۷)

آموزش برآورد قیمت پروژه در بخش سیویل (CIVIL) (۱۳۹۴/۱۲/۷)

راهنمای اجرای بتن ویژه صنعت نفت (۱۳۹۴/۱۲/۷)

© 2019 - All rights reserved