صنعت نفت ایران
1400/9/18
Thursday

اخبار برگزیده صنعت نفت

آر اس اس آرشیو اخبار
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی - 7 دسامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Petrofac ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

فرصت های شغلی شرکت Petrofac در سراسر جهان-6 دسامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی OMV اتریش ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی OMV اتریش - پنج دسامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors  -  یک دسامبر 2021

صنعت نفت

 فرصت های شغلی در شرکت  Marathon Oil ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

 فرصت های شغلی در شرکت  Marathon Oil - سی نوامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان-بیست و پنج نوامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان-بیست و پنج نوامبر 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان-بیست و چهار نوامبر 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت Enel Group ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

فرصتهای شغلی شرکت Enel Group در سراسر جهان - بیست و سه نوامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips -بیست و سه نوامبر 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron در سراسر جهان - بیست و دو نوامبر 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP - بیست و دو نوامبر 2021

© 2019 - All rights reserved