صنعت نفت ایران
1400/3/25
Tuesday

اخبار برگزیده صنعت نفت

آر اس اس آرشیو اخبار
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت خدمات نفت و گاز Wood PLC در امارات ۱۴۰۰/۳/۲۲

فرصت های شغلی شرکت خدمات نفت و گاز Wood PLC در امارات

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Total  ۱۴۰۰/۳/۲۰

فرصت های شغلی شرکت Total برای سراسر جهان - 10 ژوئن 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Technip برای سراسر جهان ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

فرصت های شغلی شرکت Technip برای سراسر جهان - 10 ژوئن 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در ترکیه ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در ترکیه- 8 ژوئن 2021

صنعت نفت

آخرین فرصت های شغلی شرکت نفتی Equinor نروژ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

آخرین فرصت های شغلی شرکت نفتی Equinor نروژ - 8 ژوئن 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی ۱۴۰۰/۳/۱۷

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی - 7 ژوئن 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger  در سراسر جهان ۱۴۰۰/۳/۱۷

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger  در سراسر جهان -7 ژوئن 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Petrofac در سراسر جهان ۱۴۰۰/۳/۱۲

فرصت های شغلی شرکت Petrofac در سراسر جهان- 2 ژوئن 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی OMV اتریش ۱۴۰۰/۳/۱۱

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی OMV اتریش - یک ژوئن 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors   ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors  -  سی و یک می 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Mc Dermott  ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

فرصت های شغلی شرکت Mc Dermott  -  سی و یک می 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت هالیبرتون Halliburton در خاورمیانه ۱۴۰۰/۳/۶

فرصت های شغلی شرکت هالیبرتون Halliburton در خاورمیانه -27 می 2021

© 2019 - All rights reserved