صنعت نفت ایران
1403/3/2
Wednesday

دانش صنعت نفت

قراردادهای بالادستی

قرارداد یکپارچه سازی در خصوص منابع مشترک نفت و گاز (مفهوم و ماهیت) (۸ اردیبهشت)

مقايسه ی چارچوب کلي مدل قراردادهاي نفتي شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب با مدل مصوب هیأت وزيران (۱۱ بهمن)

اولویت میادین مشترک در قراردادهای نفتی (۱۱ آذر)

قراردادهای نفتی (۲۴ آبان)

قراردادهای نفتی ایران (۲۴ آبان)

انگلستان و غارت منابع نفتی ایران (۲۴ آبان)

قواعد حل تعارض حاکم بر قراردادهای بین المللی با تکیه بر قراردادهای نفتی (۶ آبان)

توزیع و مدیریت ریسک در قراردادهاي نفتی (۶ آبان)

ارزیابی اثر قراردادهای نفتی عراق بر تولید و صادرات نفت این کشور (۱۶ شهریور)

رویکردهای نوین در بنگاهداری اقتصاد بالادستی (۹ شهریور)

زایش شرکت های اکتشاف و تولید E & P در ایران، شبیه سازی یا ژانر (۱۳۹۵/۴/۱۳)

هنر طراحی و آنالیز سیستمهای قراردادی نفتی - مروری از دارسی تا آی پی سی (۱۳۹۵/۲/۵)

بررسی و مقایس هی قراردادهای خدماتی عراق با قرارداهای جدید توسعه میادین نفت و گاز ایران - IPC و ارائه ی پیشنهادهای اصلاحی (۱۳۹۵/۲/۵)

نگاهی به سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در کنفرانس رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی IPC (۱۳۹۵/۲/۵)

گفت وگو با سيد مهدي حسيني مسئول كميته بازنگري قراردادهاي بالادستي نفت (۱۳۹۵/۲/۵)

قررداد بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی از منظر قراردادهای ناقص (۱۳۹۵/۲/۲)

بررسي تطبيقي قراردادهاي خدماتي عراق و قراردادهاي مشاركت در توليد منطقه كردستان (۱۳۹۵/۲/۲)

بررسی قراردادهای خدماتی نفت و گاز - مطالعه موردی ایران و ونزوئلا (۱۳۹۵/۲/۲)

آشنایی با انواع قراردادهاي نفتی (۱۳۹۵/۲/۱)

تطابق ساختار قراردادهای مشارکت در تولید با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی (۱۳۹۵/۲/۱)

© 2019 - All rights reserved