صنعت نفت ایران
1403/3/2
Wednesday

دانش صنعت نفت

میادین نفت و گاز

نگاهی به دستاوردهای شرکت ملی نفت در پارس جنوبی (۹ خرداد)

گزارش - پارس جنوبی، مسیر تحقق چشم انداز توسعه کشور (۱۱ آذر)

ميدان گازي پارس جنوبي و توجهي به آينده (۱۳۹۵/۴/۱۲)

کلیپ مستند منطقه عملیاتی غرب کارون (میدان نفتی مشترک) (۱۳۹۵/۳/۲۰)

آشنایی با کلیات میدان پارس شمالی - ارائه شده توسط شرکت نفت و گاز پارس (۱۳۹۵/۱/۱۳)

میدان نفتی دارخوین (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان نفتی تنگه بیجار (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان نفتی سوسنگرد (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان پارس جنوبی - لایه نفتی (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان نفتی آزادگان - فاز ۲ (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان نفتی سروش (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان نفتی سهراب (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان نفتی سپهر (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان نفتی سفید زاخور (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان نفتی سفید باغون (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان نفتی سردار جنگل (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان نفتی سلمان (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان نفتی نوروز (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان گازی پارس شمالی (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان نفتی منصوری - بنگستان (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

میدان گازی کیش (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

میدان گازی کارون - بنگستان (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

میدان نفتی جفیر (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

میدان گازی هالگان (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

میدان گلشن - لایه نفت سنگین (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

© 2019 - All rights reserved