صنعت نفت ایران
1403/3/27
Sunday

دانش صنعت نفت

IPC

اولویت میادین مشترک در قراردادهای نفتی (۱۱ آذر)

شرایط درست و نادرست استفاده از قراردادهای جدید نفتی ایران IPC از منظر ارزیابی طرح های اقتصادی (۱۷ شهریور)

رویکردهای نوین در بنگاهداری اقتصاد بالادستی (۹ شهریور)

زایش اولین نسل شرکت های E&P در اقتصاد بالادستی نفت ایران (۱۳۹۵/۵/۱۷)

زایش شرکت های اکتشاف و تولید E & P در ایران، شبیه سازی یا ژانر (۱۳۹۵/۴/۱۳)

هنر طراحی و آنالیز سیستمهای قراردادی نفتی - مروری از دارسی تا آی پی سی (۱۳۹۵/۲/۵)

بررسی و مقایس هی قراردادهای خدماتی عراق با قرارداهای جدید توسعه میادین نفت و گاز ایران - IPC و ارائه ی پیشنهادهای اصلاحی (۱۳۹۵/۲/۵)

نگاهی به سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در کنفرانس رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی IPC (۱۳۹۵/۲/۵)

گفت وگو با سيد مهدي حسيني مسئول كميته بازنگري قراردادهاي بالادستي نفت (۱۳۹۵/۲/۵)

قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت‌های قانونی و الزامات قرارداد (۱۳۹۵/۱/۲۲)

قراردادهای نفتی ایران - IPC (۱۳۹۵/۱/۲۲)

قراردادهای نفتی ایران در بخش بالادستی (۱۳۹۵/۱/۲۲)

تحلیل دکتر مسعود درخشان از قراردادهاي جدید نفتی (۱۳۹۴/۱۲/۲۵)

قراردادهای نفتی ایران - از دارسی تا آی پی سی IPC (۱۳۹۴/۱۲/۲۵)

اصول حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز (۱۳۹۴/۱۲/۲۵)

قراردادهای نفت و گازی در ایران (۱۳۹۴/۱۲/۲۵)

کتابچه IPC مربوط به نشست 28 نوامبر 2015 در تهران (۱۳۹۴/۱۲/۲۵)

شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز (۱۳۹۴/۱۲/۲۵)

لیست پروژه‌های اولویت دار E&P معرفی شده توسط شرکت ملی نفت ایران در نشست نوامبر 2015 - موسوم به IPC (۱۳۹۴/۱۲/۲۵)

نسخه پیش نویس مدل قراردادهای نفتی ایران IPC (۱۳۹۴/۱۲/۲۵)

© 2019 - All rights reserved