صنعت نفت ایران
1403/4/28
Thursday

دانش صنعت نفت

ترین‌های صنعت نفت

گزارش ENR از رنکینگ برترین شرکت های طراحی و مهندسی بین المللی جهان در سال 2016 (۲۷ شهریور)

سولیتیر - یکی از بزرگترین شناورهای لوله گذار دریایی (۱۳۹۵/۵/۲۷)

بزرگترین حوادث نشت نفت فراساحلی (۱۳۹۵/۲/۱۲)

بزرگترین شرکت های حفاری فراساحلی جهان (۱۳۹۵/۲/۱۲)

بزرگترین میادین نفتی و گازی جهان - میدان شمالی قطر و پارس جنوبی (۱۳۹۵/۲/۱۲)

میدان نفتی غوار عربستان - بزرگترین میدان نفتی جهان (۱۳۹۵/۲/۱۲)

رنکینگ ۲۵ شرکت نفتی بزرگ غیر دولتی جهان از نگاه فوربس - مارچ ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۲/۱۱)

بزرگترین شرکت های نفت فراساحلی جهان از نگاه فوربس در سال 2014 (۱۳۹۵/۲/۴)

بزرگترین پالایشگاه نفت جهان - پالایشگاه جام نگر هند (۱۳۹۵/۲/۳)

بزرگترین جرثقیل فراساحلی جهان - سیالف (۱۳۹۵/۲/۳)

بزرگترین ال ان جی شناور FLNG جهان - پریلود (۱۳۹۵/۲/۳)

بزرگترین جرثقیل خشکی جهان - 125D AFRD (۱۳۹۵/۲/۳)

بزرگترین سکوی نفتی جهان - پردیدو (۱۳۹۵/۲/۳)

بزرگترین شناور حمل ال ان جی جهان - موزه (۱۳۹۵/۲/۲)

© 2019 - All rights reserved