صنعت نفت ایران
1403/4/28
Thursday

دانش صنعت نفت

آب، پساب و پسماند

مديريت پسماندهاي گازي در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي با اجراي پروژه كنترل CO2 (۶ اسفند)

راهنماي مديريت ريسك سوانح آلودگي در منابع آب هاي سطحي و زيرزميني (۲۵ آذر)

مدیریت پسماندهای حفاری با روش Bioremediation در چاههای اکتشافی نفت و گاز (۲۷ آبان)

اندازه گیری و کنترل بایو فیلم در صنایع (۲۷ آبان)

بررسی عملکرد راکتور MBBR در حذف آلاینده های پساب شرکت های بهره برداری نفت و گاز با رویکرد یوتیلیتی (۲۷ آبان)

استفاده از تکنولوژی RFID در کاهش پسماند تولیدی در عملیات حفاری چاههای نفت و گاز (۲۷ آبان)

تدوين استراتژي مديريت پسماند در پالايشگاه هاي نفت و گاز (۲۷ آبان)

بررسي كميت وكيفيت پسماندهاي صنعتي و غير صنعتي شركت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري (۲۷ آبان)

معرفي طراحي جديد مديريت و بازيافت پسماند در حفاري چاههاي نفت و گاز (۲۶ آبان)

مروري بر روش هاي تصفيه پساب در صنايع نفت و گاز (۲۶ آبان)

فناوری های تصفیه آب تولید شده در صنایع نفت و گاز (۲۶ آبان)

مدیریت استفاده مجدد از آبهای برگشتی و پساب های صنعتی پتروشیمی، نفت و گاز (۲۴ آبان)

© 2019 - All rights reserved