صنعت نفت ایران
1403/3/27
Sunday

دانش صنعت نفت

کلیپ‌های فنی و مهندسی

کلیپ آشنایی با اکتشاف نفت (۱۳۹۵/۳/۲۸)

کلیپ آشنایی با کارخانه بهره‌برداری نفت (۱۳۹۵/۳/۲۷)

کلیپ کابل گذاری دریایی (۱۳۹۵/۳/۲۲)

کلیپ ایستگاه تقویت فشار گاز (۱۳۹۵/۳/۲۲)

کلیپ نفت چگونه تولید میشود؟ (۱۳۹۵/۳/۲۱)

انیمیشن چگونگی ساخت مخازن ذخیره ?How Storage Tanks are made (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن توربین بخار ۱ Steam turbine-Disassembly (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ توربین گازی ۱۳ Gas Turbine-Qatar Modular Replacement (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن توربین گازی ۱۲ Gas Turbine-GE Gas Turbine for Aviation (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن توربین گازی ۱۱ Gas Turbine۱۱-MS ۷۰۰۰ BS Model (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن توربین گازی ۱۰ Gas Turbine - Spin Test (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن توربین گازی ۹ Gas Turbine-Combustion -Ambient Air B (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن توربین گازی۸ Gas Turbine-Combustion -Ambient Air A (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن توربین گازی ۷-Gas Turbine Combustion Chamber Components (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن توربین گازی۶- Gas Turbine-Variable Area Nozzles (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن توربین گازی ۵ Gas Turbine-Simple Cycle vs. Four Cycle (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن توربین گازی ۴ Gas Turbine-PGT۱۰B (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن توربین گازی ۳ - نحوه کارکرد توربین های گازی (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن توربین گازی ۲ Gas Turbine - BGT Animation-ATResources (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۱۸ - Swing Check Valve Animation (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۱۷ - شیر توپی Understanding the Ball Valve (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۱۶ - Safety Relief Valve (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمشن شیرهای صنعتی ۱۵ Plug Valve - MECCO (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۱۴ - Dual Plate Wafer Check Valve (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۱۳ - Dual Plate Check Valves (۱۳۹۵/۳/۲۰)

© 2019 - All rights reserved