صنعت نفت ایران
1403/4/28
Thursday

دانش صنعت نفت

پالایشگاه گاز

چیدمان پالایشگاه گاز (قسمت چهارم) (۱۵ اردیبهشت)

چیدمان پالایشگاه گاز (قسمت سوم) (۱۵ اردیبهشت)

چیدمان پالایشگاه گاز (قسمت دوم) (۱۵ اردیبهشت)

اصول نم زدايي درصنايع نفت و گاز (۱۵ اردیبهشت)

فناوری ها و روش های نوین در ساخت پالایشگاه (۱۵ اردیبهشت)

آشنایی با فیلتراسیون واحد آمین (۲۶ فروردین)

گاز پروپان (۳۰ اسفند)

جامد سازی گوگرد (۳۰ اسفند)

آبزدایی گاز طبیعی (قسمت سوم) (۳۰ اسفند)

فرآیند سیستم سرمایش (تنظیم نقطه شبنم گاز طبیعی) (۱۸ اسفند)

كارايي فن آوري غشايي در شيرين سازي گاز طبيعي و ارزيابي اقتصادي آن (۲۴ بهمن)

مروری بر نصب و اجرا در ساخت پالایشگاه گاز به گزارش رئیس کارگاه ساخت پروژه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی (۱ آذر)

مروری بر توسعه میدان و ساخت پروژه ملی فازهای 15 و 16 به گزارش شرکت سپانیر (۱ آذر)

مروری بر توسعه میدان و ساخت پالایشگاه در زنجیره گاز طبیعی به گزارش معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران (۳۰ آبان)

مروری بر توسعه میدان و ساخت پالایشگاه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی به گزارش شرکت مهندسی آریا نفت شهاب (۳۰ آبان)

بررسی تکنولوژي تبدیل گاز طبیعی به فرآورد ه هاي مایع جی تی ال و چگونگی کاربرد آن در ایران (۲ آبان)

آموزش مقدماتی پالایشگاه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی (۳۰ شهریور)

مروری بر فرآیند استخراج تا مصرف گاز طبیعی (۳۰ شهریور)

واحدهای احیاء گلایکول و تثبیت میعانات گازی (۱۳۹۵/۵/۷)

واحد بازیافت اتان (واحد 105) (۱۳۹۵/۵/۷)

واحد جداسازی گاز مایع (واحد 107) (۱۳۹۵/۵/۷)

بازیافت گوگرد (قسمت دوم) (۱۳۹۵/۵/۷)

بازیافت گوگرد (قسمت اول) (۱۳۹۵/۵/۷)

مزایای نصب سیستم بازیابی گازهای فلر در پالایشگاه های گاز از دید زیست محیطی و اقتصادی (۱۳۹۵/۵/۷)

واحد ارسال گاز به خط انتقال (واحد 106) (۱۳۹۵/۵/۷)

© 2019 - All rights reserved