صنعت نفت ایران
1403/3/27
Sunday

دانش صنعت نفت

مطالب عمومی

روش های برآورد قیمت پروژه ها (۲۱ آذر)

واژگان و مفاهیم کلیدی در پروژه های صنعت نفت (۵ مهر)

هیدروژن آینده انرژی (۱۳۹۵/۵/۲۵)

منابع جدید گازهای غیر متعارف (۱۳۹۵/۵/۲۵)

آلایندگی گازهای فلر (۱۳۹۵/۵/۲۵)

بازیابی گاز فلر (۱۳۹۵/۵/۲۵)

بازیافت گاز فلر (۱۳۹۵/۵/۲۵)

ثروتی که میسوزد (۱۳۹۵/۵/۲۵)

خلیج فارس، خلیج انرژی (۱۳۹۵/۵/۲۵)

کلیپ آشنایی با اکتشاف نفت (۱۳۹۵/۳/۲۸)

کلیپ آشنایی با کارخانه بهره‌برداری نفت (۱۳۹۵/۳/۲۷)

کلیپ ایستگاه تقویت فشار گاز (۱۳۹۵/۳/۲۲)

کلیپ نفت چگونه تولید میشود؟ (۱۳۹۵/۳/۲۱)

کلیپ پیدایش نفت و گاز (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن مقدمه ای بر تشکیل، استخراج و تولید نفت و گاز (۱۳۹۵/۳/۱۸)

پردازش تصویر، تکنیکی نوین در خدمت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

موزه نفت پرمین بیسین تگزاس آمریکا (۱۳۹۵/۱/۱۵)

موزه پمپ بنزین ریف آمریکا (۱۳۹۵/۱/۱۵)

موزه فراساحلی اوشن استار آمریکا (۱۳۹۵/۱/۱۵)

موزه نفت شرق تگزاس آمریکا (۱۳۹۵/۱/۱۵)

موزه نفت چاه دریک آمریکا (۱۳۹۵/۱/۱۵)

موزه نفت کالیفرنیا آمریکا (۱۳۹۵/۱/۱۵)

موزه نفت نروژ (۱۳۹۵/۱/۱۵)

موزه نفت - پتروساینس - مالزی (۱۳۹۵/۱/۱۵)

موزه نفت آلمان (۱۳۹۵/۱/۱۵)

© 2019 - All rights reserved