صنعت نفت ایران
1403/2/30
Sunday

دانش صنعت نفت

بخشنامه و مقررات

پیرامون بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی و حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (۱۹ اسفند)

دستورالعمل نحوه بهنگام سازی برآورد اجرای کار در پروژه های صنعت نفت (۱ اردیبهشت)

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای صنعت نفت 1395/12/28 (۳۱ فروردین)

دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل C, P, PC, EP, EPC حفاری و تعمیراتی صنعت نفت 95/12/21 (۲۹ فروردین)

تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه 48013 مورخ 11-12-1381 هیات محترم وزیران- در خصوص پیمانکاری های رشته آب و راه و ترابری (۲۱ اسفند)

آئین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت - سال ۱۳۸۱ (۱۳ بهمن)

پيش نويس دستورالعمل مديريت پيشگيري و بحران حوادث آلودگي هاي نفتي رودخانه ها و درياچه ها (۶ بهمن)

فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی (۲۸ دی)

نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه اول سال 1395 (۱۳ دی)

شاخصهاي قطعی دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1395 (۱۲ دی)

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل - بخشنامه 1395/09/29 (۹ دی)

راهنماي مديريت ريسك سوانح آلودگي در منابع آب هاي سطحي و زيرزميني (۲۵ آذر)

شرح عمومي خدمات مديريت طرح در صنعت احداث (براي اجراي طرح هاي غيرصنعتي) (۲۵ آذر)

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 (۸ آذر)

تعيين حداكثر ظرفيت و تعداد كار مجاز شركت هاي تشخيص صلاحيت شده بر اساس آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران اجراي پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت (۴ آذر)

تعرفه خدمات نقشه برداري سال 1395 (۴ آذر)

راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه - نشریه شماره 717 سازمان برنامه و بودجه (۲۷ آبان)

شیوه نامه طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی ها-بانکرینگ-در آب های مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر (۱۳۹۵/۵/۲۹)

دستورالعمل انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1395 (۱۳۹۵/۴/۲۶)

حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی (۱۳۹۴/۱۲/۲۳)

متمم دستورالعمل حل اختلاف قرارداد های نفتی (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

دستورالعمل حل اختلاف در قراردادهای نفتی (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

دستورالعمل ارزشیابی عملکرد پیمانکاران صنعت نفت (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

فهرست خدمات همسان مطالعات ارزيابي آسيب پذيري و طرح بهسازي لرزه‌اي تاسيسات صنعت نفت (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

© 2019 - All rights reserved