صنعت نفت ایران
1403/1/24
Friday

دانش صنعت نفت

حفاری و اکتشاف

سیستم نظارت و ثبت عملیات حفاری (۱۳ مهر)

سیستم گردش گل حفاری (۱۳ مهر)

سیستم کنترل فوران در حفاری چاه (۱۳ مهر)

سیستم تولید و انتقال نیرو در حفاری (۱۳ مهر)

مدیریت پروژه بین المللی سیمانکاری چاههای نفت و گاز لیبی و فعال سازی آن پس از 61 سال وقفه و رکود (۲۳ خرداد)

انواع گیر رشته لوله حفاری (قسمت دوم) (۵ خرداد)

انواع گیر رشته لوله حفاری (قسمت اول) (۵ خرداد)

مدیریت تولید گاز ناخواسته از مخزن (قسمت سوم) (۵ خرداد)

مدیریت کنترل تولید ناخواسته گاز از مخزن (قسمت دوم) (۵ خرداد)

کنترل تولید ناخواسته گاز از مخزن (قسمت اول) (۵ خرداد)

انواع آسیب دیدگی های متداول در مته های حفاری (قسمت دوم) (۵ خرداد)

انواع آسیب دیدگی های متداول در مته های حفاری (قسمت اول) (۵ خرداد)

انواع مته های حفاری در صنایع نفت و گاز (۵ خرداد)

کاربرد پلیمر PHPA در سیالات حفاری چاه های نفت و گاز (۵ خرداد)

ماهنامه خبری، تحلیلی، پژوهشی صنعت حفاری - شماره دوازده و سیزده (۵ اردیبهشت)

ماهنامه خبری، تحلیلی، پژوهشی صنعت حفاری - شماره ده و یازده (۵ اردیبهشت)

ماهنامه خبری، تحلیلی، پژوهشی صنعت حفاری - شماره هشت و نه (۵ اردیبهشت)

رهیافتی نو به ماهیت و سطوح فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز (۱۷ فروردین)

آشنایی با حفاری (۴ بهمن)

کتاب دکل های حفاری (دانشگاه شرکت ENI) (۴ بهمن)

ارزیابی ریسک زیست محیطی و ایمنی عملیات برچیدن RIG DOWN دکلهای حفاری نفت و گاز خشکی با تکنیک FMEA (۲۶ دی)

صدور گواهی سلامت برای طناب های فولادی در حال استفاده در صنعت حفاری نفت و گاز (۱۵ دی)

تکنولوژی در صنعت حفاری نفت و گاز (۱۴ دی)

تعیین عمر دقیق و زمان تعویض لوله های مغزی سیار در حفاری نفت و گاز (۱۳ دی)

طراحی و ساخت رزوه های نشت بندی گاز در صنایع حفاری (۱۲ دی)

© 2019 - All rights reserved