صنعت نفت ایران
1403/4/1
Friday

دانش صنعت نفت

کلیپ‌های فنی و مهندسی

انیمیشن شیرهای صنعتی ۱۲ - Plug Valve (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن ها شیرهای صنعتی ۱۱ - Double Block Bleed Valve-Chromatic (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۱۰ - Butterfly Valve-Zhejiang Taitong (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۹ - Butterfly Valve-FBV (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۸ - Butterfly Valve (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۷ - API Globe Valve-TIP (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۶ - API Globe Valve-FBV (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۵ - Gate Valve-TIP (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ معرفی فازهای ۲ و ۳ عسلویه توسط هیوندای (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ مستند منطقه عملیاتی غرب کارون (میدان نفتی مشترک) (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۴ - API Gate Valve FBV (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ پیدایش نفت و گاز (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۳ - API Check Valve (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ نحوه حرکت سقف مخازن سقف شناور (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ روش جدید ساخت مخزن ذخیره (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۲ - API Ball Valve (۱۳۹۵/۳/۲۰)

نصب سکوی دریایی (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ نصب جکت در دریا (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن شیرهای صنعتی ۱ - API Ball Check Valve (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن نصب جکت (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ شمع کوبی پایه جکت (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ انیمیشن سکوی حفاری جک آپ (۱۳۹۵/۳/۲۰)

سکوی برکوت (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن ساخت سکوی جک آپ (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن حوض خشک (۱۳۹۵/۳/۲۰)

© 2019 - All rights reserved