صنعت نفت ایران
1403/4/5
Tuesday

دانش صنعت نفت

مهندسی فرآیند

شبیه سازی راکتور فشار بالای تولید پلی اتیلن سبک (۱۳۹۵/۲/۲۱)

جداسازی گازها با استفاده از غشاء پلیمری (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی آزمایشگاهی حذف آلاینده های آلی از پسآب پالایشگاه نفت با استفاده از هیدروژن پراکساید و ارائه مدل سنتیکی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی آزمایشگاهی رطوبت زدایی از گاز با استفاده از محلول تری اتیلن گلایکول در تماس دهنده های غشائی الیاف تو خالی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی اقتصادي و شبیه سازي تفکیک میعانات گازي جهت تولید حلال، پنتان و هگزان (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مقایسه فرایندهای تبدیل دیمتیلاتر به الفینهای سبک DTO و متانول به الفین- های سبک MTO توسط نرم افزار فلوئنت (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بومی سازی ، تدوین و اجرای استراتژی RBI در بخش دی اتانایزر واحد اُلفین پتروشیمی آریاساسول (۱۳۹۵/۲/۲۱)

طراحی واحد نم زدایی و تثبیت میعانات واحد ذخیره سازی گاز میدان سراجه (۱۳۹۵/۲/۲۱)

شبیه سازی فرایند کوپلیمریزاسیون استایرن- آکریلونیتریل (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مدل سازی واکنش جذب دی اکسید کربن با اکسید کلسیم (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بازیافت co2 از دودکش نیروگاه ها جهت افزایش برداشت نفت (۱۳۹۵/۲/۲۱)

ارائه روشی نوین برای طراحی جداساز دو فازی گاز و مایع، بر پایه شگرد تحلیل ابعادی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

فناوری جداسازی سیالات و ذرات جامد در صنعت نفت و گاز (۱۳۹۵/۱/۲)

هندبوک تولید نفت و گاز (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

شیرین سازی گاز طبیعی (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

عملیات شیمیایی نفت و نمکزدایی (۱۳۹۴/۱۲/۶)

معرفی کارخانه نمک زدایی (۱۳۹۴/۱۲/۶)

آب زدایی گاز طبیعی با استفاده از نمک‌ها (۱۳۹۴/۱۲/۶)

آب زدائی گاز طبیعی (۱۳۹۴/۱۲/۶)

آب زدایی و حذف جیوه (۱۳۹۴/۱۲/۶)

© 2019 - All rights reserved