صنعت نفت ایران
1403/4/28
Thursday
دانش صنعت نفت

بررسی آزمایشگاهی رطوبت زدایی از گاز با استفاده از محلول تری اتیلن گلایکول در تماس دهنده های غشائی الیاف تو خالی ۱۳۹۵/۲/۲۱


نام لاتین:Experimental investigation of gas dehumidification by Tri-Ethylene Glycol in hollow fiber membrane contactors

کد مطلب:PR-014


در این مقاله، در جهت رطوبت زدایی از گاز توسط حلال جاذب تری اتیلن گلایکول، از تماس دهنده غشائی الیاف تو خالی از جنس پلی وینیلایدن فلوئورید استفاده گردیده است. هوای محیط به عنوان نمونه گاز، پس از عبور از مرطوب ساز وارد پوسته تماس دهنده غشائی می شود و در تماس با جریان تری اتیلن گلایکول که درون فایبرها جریان دارد، قرار می گیرد. اثر درصد رطوبت نسبی هوای ورودی و دبی های متفاوت گاز و مایع بر بازده رطوبت زدایی و شار انتقال جرم بخارات آب، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند، تماس دهنده غشائی در جداسازی بخارات آب از جریان گاز می تواند بسیار موثر باشد. همچنین مشاهده شد تغییرات دبی مایع اثر چندانی بر بازده و شار انتقال جرم ندارد که بیان گر این موضوع است که، مقاومت انتقال جرم در فاز مایع نیست. .


دانلود PDF

881 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved