صنعت نفت ایران
1403/4/28
Thursday
دانش صنعت نفت

ارائه روشی نوین برای طراحی جداساز دو فازی گاز و مایع، بر پایه شگرد تحلیل ابعادی ۱۳۹۵/۲/۲۱


نام لاتین:A novel method development for design of gas-liquid separator based on dimension analysis

کد مطلب:PR-006


در صنعت نفت یکی از مهمترین تجهیزات به کار گرفته شده، جداساز است که وظیفه جداسازی فازها از یکدیگر را به عهده دارد. برای طراحی فرآیندی جداساز، روابطی بر مبنای تئوری سرعت حد در منابع علمی ارائه شده است. این تئوری بر مبنای فرضیات ساده کنندهای استوار است. سقوط قطرات با سرعت ثابت، سقوط از بالاترین نقطهی جداساز، یکنواختبودن سرعت ظاهری گاز داخل جداساز، عدم برخود قطرات با هم و دیگر فرضیات، اساس این روابط تئوری هستند. همچنین، برخی از متغیرهای موثر بر طراحی، بدون آزمایشهای اولیه قابل تعیین نیستند. برای رفع این فرضیات و تعیین متغیرهای طراحی، روشی بر مبنای داده های آزمایشگاهی در این مقاله ارائه می شود. در این روش، یک جداساز با ابعاد کوچک در آزمایشگاه ساخته میشود و جریانهای مایع وگاز در دبیها و فشارهای مختلف وارد آن میشود. سپس کیفیت عملکرد جداساز آزمایشگاهی، در شرایط مختلف بررسی میشود. برای تعمیم نتایج آزمایشگاهی به جداسازهای صنعتی، لازم است از شگرد تحلیل ابعادی استفاده شود. در این مقاله، یک مدل تحلیل ابعادی ارائه میشود تا با برقراری تشابه میان جداساز صنعتی و جداساز آزمایشگاهی، بتوان نتایج آزمایشگاهی را به نمونه ی صنعتی تعمیم داد.


دانلود PDF

826 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved