صنعت نفت ایران
1403/4/28
Thursday
دانش صنعت نفت

شبیه سازی فرایند کوپلیمریزاسیون استایرن- آکریلونیتریل ۱۳۹۵/۲/۲۱


نام لاتین:Copolymerization

کد مطلب:PR-009


در این تحقیق شبیه سازی کوپلیمریزاسیون جرمی استایرن – آکریلونیتریل (SAN) مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از برنامه مطلب ، شبیه سازی دو مدل ارائه شده انجام شد. که مدل اول بر اساس محاسبه خواص لحظه ای و سپس خواص تجمعی و مدل دوم بر مبنای محا سبه مستقیم خواص تجمعی بر ا ساس روش ممان ها ا ست. سپس مقایسه بین پیش بینی های مدل شبیه سازی شده با داده های تجربی انجام شده ا ست. اثر شرایط عملیاتی ، کسر مولی اولیه مونومر استایرن(f10) و دما (T) بر خواص کوپلیمر از جمله درجه تبدیل ، متوسط های عددی و وزنی وزن مولکولی تجمعی مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود PDF

666 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved