صنعت نفت ایران
1403/4/5
Tuesday

دانش صنعت نفت

آمار و داده ها

تغییرات در تولید نفت خام و گاز طبیعی آمریکا در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

آرامکوی عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت در جهان در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

ذخائر جهانی گزینه های نفتی در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

تخمین و برآورد هزینه های تولید صور مختلف نفت در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

رنکینگ ۲۵ شرکت نفتی بزرگ غیر دولتی جهان از نگاه فوربس - مارچ ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۲/۱۱)

گزارش شرکت بی پی از وضعیت انرژی جهان - انرژی های تجدید پذیر (۱۳۹۵/۲/۱۰)

گزارش شرکت بی پی از وضعیت انرژی جهان - انرژی هسته ای (۱۳۹۵/۲/۱۰)

گزارش شرکت بی پی از وضعیت انرژی جهان - انرژی برق آبی (۱۳۹۵/۲/۱۰)

گزارش شرکت بی پی از وضعیت انرژی جهان - انرژی برق (۱۳۹۵/۲/۱۰)

گزارش شرکت بی پی از وضعیت انرژی جهان - انرژی زغال سنگ (۱۳۹۵/۲/۱۰)

گزارش ماهیانه سازمان اوپک - مارچ 2016 (۱۳۹۵/۱/۲۴)

چشم انداز انرژی آسیا - 2016 (۱۳۹۵/۱/۲۴)

گزارش ماهیانه سازمان اوپک - فوریه 2016 (۱۳۹۵/۱/۲۴)

ورود به بازار ایران - فرصت‌ها و تهدیدها (۱۳۹۵/۱/۲۴)

روند جهانی نفت و گاز تا سال 2025 - توسط شرکت لوک اویل روسیه (۱۳۹۵/۱/۲۴)

گزارش ماهیانه سازمان اوپک - ژانویه 2016 (۱۳۹۵/۱/۲۴)

چه کشورهایی بیشترین وابستگی را به اقتصاد نفتی دارند؟ (۱۳۹۵/۱/۲۲)

میلیاردرهای برتر جهان در حوزه انرژی (۱۳۹۵/۱/۱۹)

گزارش ماه ژانویه ۲۰۱۶ موسسه انرژی آمریکا در خصوص پیش‌بینی وضعیت انرژی ایران (۱۳۹۵/۱/۴)

رده بندی برترین شرکت های طراحی بین المللی جهان در سال ۲۰۱۵ از نظر ENR (۱۳۹۴/۱۲/۲۴)

رده بندی برترین پیمانکاران بین المللی جهان در سال ۲۰۱۵ از نظر ENR (۱۳۹۴/۱۲/۲۴)

بزرگترین شرکت‌های نفتی و گازی جهان در سال ۲۰۱۵ از نگاه سایت فوربس (۱۳۹۴/۱۲/۲۴)

گزارش آماری شرکت بی پی از آخرین آمار و داده های نفت در جهان در سال 2015 (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

گزارش آماری شرکت بی پی از آخرین آمار و داده‌های گاز در جهان در سال 2015 (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

بزرگترین شرکت های نفتی جهان در سال 2015 از نگاه سایت فوربس (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

© 2019 - All rights reserved