صنعت نفت ایران
1401/5/19
Wednesday
دانش صنعت نفت

بررسی مسئله ي فرایند آبشستگی در اطراف خطوط لوله ي دریایی با در نظر گرفتن ورق زیرسري نفوذناپذیر در زیر لوله ۱۸ شهریور


نام لاتین:Investigating Scouring Phenomena around Subsea Pipeline

کد مطلب:OF-040


در رابطه با بررسی میزان آبشستگی در اطراف خطوط لوله دریایی تحقیقات زیادي صورت گرفته اما در نظر گرفتن صفحات زیرسري در زیر لوله تفاوت عمده این تحقیق با موارد مشابه قبلی است. نصب صفحات نفوذناپذیر باعث می شود تا خطوط جریان زیرزمینی شکل گرفته در زیر بستر، واقع در زیر خطوط لوله، طولانی شده، در نتیجه گرادیان فشار در عرض لوله کاهش یابد. کاهش گرادیان فشار، یکی از عمده ترین و اساسی ترین عوامل شکل گیري و توسعه آبشستگی در زیر خطوط لوله دریایی و شکل گیري پدیده رگاب در بستر زیر خطوط لوله است. این پدیده به عنوان یکی از نتایج حاصل از غلبه گرادیان فشار بر وزن مستغرق ذرات رسوب بستر مطرح است. در پژوهش حاضر ابتدا اثر خطوط لوله با قطرهاي مختلف و اثر آرایش ساید باي ساید آن ها روي فرایند آبشستگی بررسی می شود؛ سپس با نصب ورق زیرسري نفوذناپذیر زیر خطوط لوله، براي هر یک از آرایش هاي لوله هاي موازي، اثر این صفحه روي پدیده آبشستگی مطالعه می گردد. نتایج آزمایشگاهی حاکی از آن است که استفاده از ورق هاي زیرسري نفوذناپذیر در زیر خطوط لوله دریایی تا حدودي مانع شکل گیري تونل آبشستگی در زیر خطوط لوله شده و آن ها را از خطرهاي ناشی از آبشستگی حفظ می نماید.


دانلود PDF

974 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved