صنعت نفت ایران
1400/9/9
Tuesday

دانش صنعت نفت

دریایی و فراساحلی

بزرگترین شرکت های حفاری فراساحلی جهان (۱۳۹۵/۲/۱۲)

طبقه بندی شناورهای فراساحلی - مطابق کلاس ای بی اس (۱۳۹۵/۲/۴)

روشهای لوله گذاری در دریا با استفاده از بارج لوله گذار (۱۳۹۵/۲/۴)

بزرگترین شرکت های نفت فراساحلی جهان از نگاه فوربس در سال 2014 (۱۳۹۵/۲/۴)

بزرگترین جرثقیل فراساحلی جهان - سیالف (۱۳۹۵/۲/۳)

بزرگترین ال ان جی شناور FLNG جهان - پریلود (۱۳۹۵/۲/۳)

آشنایی با نفتکش ها از سایز متداول تا ابعاد فوق بزرگ ULCC (۱۳۹۵/۲/۲)

بزرگترین شناور حمل ال ان جی جهان - موزه (۱۳۹۵/۲/۲)

آشنایی با شغل‌های فراساحلی (۱۳۹۵/۲/۲)

آشنایی با شناورهای ویژه فراساحلی (۱۳۹۵/۲/۲)

آشنایی با سکوهای فراساحلی (۱۳۹۵/۲/۲)

آشنایی با دکل‌های دریایی (۱۳۹۵/۱/۲۱)

نصب و بازرسی خطوط لوله دریایی (۱۳۹۵/۱/۲۱)

انتقال گاز طبیعی (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

سکوها و شناورهای فراساحلی نفت و گاز (شماره دوم) (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

سکوها و شناورهای فراساحلی نفت و گاز (شماره اول) (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

کابل‌های دریایی (۱۳۹۴/۱۲/۷)

© 2019 - All rights reserved