صنعت نفت ایران
1401/5/18
Tuesday

دانش صنعت نفت

دریایی و فراساحلی

راهنمای بین المللی ایمنی نفتکش ها و ترمینال ها یا ISGOTT (۱۳۹۵/۴/۲۴)

آشنایی با Single Buoy Mooring - SBM (۱۳۹۵/۴/۲۱)

آشنایی با بازرسی مبتنی بر ریسک تجهیزات ثابت مکانیکی تاپ ساید های فراساحلی بر اساس DNV (۱۳۹۵/۴/۲۱)

آشنایی با استاندارد DNV OS-F101 سیستم های خط لوله دریایی (۱۳۹۵/۴/۲۰)

کتاب فراساحل - مقدمه ای بر صنعت فراساحل (۱۳۹۵/۴/۲۰)

روش اجرایی شرکت Van Ooord در یکی از پروژه های کابل گذاری دریایی (۱۳۹۵/۴/۱۷)

کلیپ کابل گذاری دریایی (۱۳۹۵/۳/۲۲)

نصب سکوی دریایی (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ نصب جکت در دریا (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن نصب جکت (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ شمع کوبی پایه جکت (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ انیمیشن سکوی حفاری جک آپ (۱۳۹۵/۳/۲۰)

سکوی برکوت (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن ساخت سکوی جک آپ (۱۳۹۵/۳/۲۰)

انیمیشن حوض خشک (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ جابجایی و نصب جکت (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ معرفی پروژه ساخت سکوی Troll (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ معرفی پروژه Gullfaks C (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ بارگیری سکوی فاز ۱۹ پارس جنوبی (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ سکوی Troll (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ هنر کنترل حمل کننده های ال ان جی LNG Carriers (۱۳۹۵/۳/۱۸)

انیمیشن آموزشی لوله گذاری در بستر دریا به روش J-Laying (۱۳۹۵/۳/۱۸)

کلیپ آموزشی آشنایی با کابل گذاری در بستر دریا (۱۳۹۵/۳/۱۸)

انیمیشن ۳ یعدی فرآیند ساخت یک سکوی فراساحلی (۱۳۹۵/۳/۱۸)

بزرگترین حوادث نشت نفت فراساحلی (۱۳۹۵/۲/۱۲)

© 2019 - All rights reserved