صنعت نفت ایران
1403/4/1
Friday

دانش صنعت نفت

پالایشگاه گاز

فناوری ها و روش های نوین در مدیریت و مهندسی ساخت پالایشگاه (۱۳۹۵/۵/۷)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز ۲۰ و ۲۱ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز ۱۹ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فازهای ۱۷ و ۱۸ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فازهای ۱۵ و ۱۶ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز ۱۴ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز ۱۳ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز ۱۲ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز ۱۱ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فازهای ۹ و ۱۰ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فازهای ۶ و ۷ و ۸ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فازهای ۴ و ۵ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فازهای ۲ و ۳ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز ۱ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

شیرین سازی گاز طبیعی (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

مروری بر تاسیسات و واحدهای فازهای 9 و 10 پارس جنوبی (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

چیدمان پالایشگاه گاز (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

آب زدایی گاز طبیعی با استفاده از نمک‌ها (۱۳۹۴/۱۲/۶)

آب زدائی گاز طبیعی (۱۳۹۴/۱۲/۶)

آب زدایی و حذف جیوه (۱۳۹۴/۱۲/۶)

© 2019 - All rights reserved