صنعت نفت ایران
1402/3/17
Wednesday
دانش صنعت نفت

اثر افت فشار بر سایش در زانوهای ایستگاه تقلیل فشار ۲۰ بهمن


نام لاتین:Pressure Loss in Gas Pressure Decreasing Stations

کد مطلب:PI-037


در اين مقاله با توجه به محاسبات عددي و شبيه ساز يهاي انجام شده برروی زانوهایی که درمعرض سایش و یا دچار سایش شده اند، اثر افت فشار بر اين پديده در جريانهاي داراي ذرات با اندازه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. ذات متغیر فرآیند سایش که یک پدیده درونی است، ارائه قطعی الگوهای پیشنهادی در مدلسازی برای زانوها در شرایط عملیاتی واقعی را دشوار ساخته است. در این تحقیق اثر افت فشار بر جریان دو فازی (گاز- ذارت جامد) در یک زانوی ایستگاه تقلیل فشار به روش عددی، شبیه سازی شده است. این شبیه سازی به روش اویلری – لاگرانژی با عبور سیال گاز طبیعی و تزریق ذرات جامد با اندازه هاي مختلف در دمای استاندار می باشد و اثر افت فشار بر جریان تحلیل می شود. در این تحقیق نتایج شبیه سازی، نرخ و محل وقوع سایش با توجه به افت فشارهای متنوع نشان داده شده است. جهت اعتبارسنجی نتایج شبیه سازی، کار انجام شده با یک نمونه سایش واقعی در صنعت گاز مقایسه گردیده است . نتايج حاصل از اين تحقيق نشان می دهد كه با افت فشار و افزايش اندازه ذرات، نرخ سایش افزایش پیدا می کند و محل وقع بیشترین سایش از کنار زانو(دیواره) به محل خم و تغییر مسیر جریان، توسعه می یابد.


دانلود PDF

1295 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved