صنعت نفت ایران
1402/7/12
Wednesday
دانش صنعت نفت

ارائه الگویی براي انتخاب پیمانکارهاي فرعی در صنعت نفت ۱۲ مهر


نام لاتین:A Sub Contractor Selection Pattern in Oil Industry

کد مطلب:CN-009


با توجه به اهمیت نقش پیمانکار در دستیابی به اهداف تعریف شده صنعت نفت کشور، در این پژوهش الگویی براي ارزیابی و رتبه بندي پیمانکاران فرعی که در مناقصات شرکت نفت شرکت می کنند، ارائه شده است. در روند فعلی انتخاب پیمانکارهاي فرعی، یک سري شرایط پایه براي پیمانکاران واجد شرایط شرکت در مناقصه تعریف می شود و معیار رتبه بندي پیمانکارانی که حداقل داراي شرایط پایه تعریف شده باشند و در مناقصه شرکت کنند، رقم پیشنهادي آنها در مناقصه می باشد.. در الگوي ارائه شده در این پژوهش علاوه بر منظر مالی (رقم پیشنهادي پیمانکاران در مناقصه)، سه منظر دیگر کارت امتیازي متوازن نیز به عنوان معیار در یک تحلیل سلسله مراتبی درنظرگرفته می شود تا بدین وسیله گزینه ها که همان پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه هستند رتبه بندي شوند. نتیجه اجراي این الگو انتخاب یک پیمانکار قوي و اصلح براي شرکت خواهد بود، پیمانکاري که علاوه بر شرایط مالی بقیه ویژگیهاي مدنظر کارفرما را تا حد بیشتري برآورده می سازد.


دانلود PDF

403 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران

امید ملکی
با سلام متاسفانه همین آیتم پایین ترین قیمت دست پیمانکاران سود جو و همچنین فاقد تجربه کاری را باز گذاشته و عوامل سازمانها هم در انتخاب نادرست پیمانکارانی از این قسم کم مقصر نیستند
بابک شکوفی ناو
بنده به عنوان مدیر عامل شرکت دارای رتبه سه نصب تجهیزات و تاسیسات و با بیش از بیست و یک میلیارد مجموع قرارداد منعقده با شرکتهای گاز استانی مختلف در قالب چندین پروژه....کاملا با موضوع فوق هم عقیده هستم و معتقدم پایین ترین قیمت پیشنهادی نباید تنها ملاک برای پذیرش قیمت برنده مناقصه ها باشد و حتما بایستی سایر آیتم های مرتبط با موضوع از قبیل تواناییهای فنی و اجرایی پیمانکار در کنار بنیه مالی لحاظ گردد.

نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved