صنعت نفت ایران
1400/10/30
Thursday

دانش صنعت نفت

مدیریت پروژه

مجموعه کامل ۳۰ قسمتی فیلم های آموزشی آمادگی برای آزمون مدیریت پروژه حرفه ای PMP - موسسه سی بی تی ناگت (۱۳۹۵/۳/۲۴)

مدیریت ریسک پروژه - قسمت دوم (۱۳۹۵/۳/۱۸)

مدیریت ریسک پروژه - قسمت اول (۱۳۹۵/۳/۱۸)

آمادگی آزمون SP زمانبندی حرفه ای - Actual Test (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آمادگی آزمون SP زمانبندی حرفه ای - itexamfun (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آمادگی آزمون SP زمانبندی حرفه ای - Pass Guaranteed (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آمادگی آزمون مدیریت حرفه ای ریسک PMI-RMP - ۴ (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آمادگی آزمون مدیریت حرفه ای ریسک PMI-RMP - ۳ (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آمادگی آزمون مدیریت حرفه ای ریسک PMI-RMP - ۲ (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آمادگی آزمون مدیریت حرفه ای ریسک PMI-RMP - ۱ (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آمادگی آزمون PMP مدیریت حرفه ای پروژه - آمادگی آزمون ادول (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آمادگی آزمون PMP مدیریت حرفه ای پروژه - ۱۴۴۰ تست (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آمادگی آزمون PMP مدیریت حرفه ای پروژه - تست های موک (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آمادگی آزمون PMP مدیریت حرفه ای پروژه - تست های موزایک (۱۳۹۵/۲/۱۰)

آمادگی آزمون PMP مدیریت حرفه ای پروژه - ۱۷۵ تست اولیور لهمان (۱۳۹۵/۲/۱۰)

گزارش سال ۲۰۱۶ موسسه مدیریت پروژه ولینگتن و انجمن مدیریت پروژه از وضعیت مدیریت پروژه (۱۳۹۵/۱/۴)

گزارش سال ۲۰۱۶ موسسه مدیریت پروژه از وضعیت مدیریت پروژه (۱۳۹۵/۱/۴)

رویه اخلاق حرفه‌ای (Ethics) در تکنیپ (۱۳۹۵/۱/۴)

برنامه (پلان) اجرایی پروژه - شرکت تکنیپ (۱۳۹۵/۱/۴)

مدیریت ارزش کسب شده - EVM (۱۳۹۵/۱/۱)

اطلس تعالی مدیریت پرژه - انجمن بین المللی مدیریت پروژه (۱۳۹۵/۱/۱)

اهمیت مدیریت پروژه در صنایع نفت و گاز ایران (۱۳۹۵/۱/۱)

مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی (۱۳۹۴/۱۲/۲۷)

آشنایی با فرآیند اجرای پروژه‌های پتروشيمی (۱۳۹۴/۱۲/۲۷)

دستنامه مدیریت ریسک فیدیک (۱۳۹۴/۱۲/۲۷)

© 2019 - All rights reserved