صنعت نفت ایران
1402/3/17
Wednesday

دانش صنعت نفت

اقتصاد نفت و گاز

زایش اولین نسل شرکت های E&P در اقتصاد بالادستی نفت ایران (۱۳۹۵/۵/۱۷)

تامین مالی ( فاینانس) و روشهای آن (۱۳۹۵/۵/۱۱)

همه چیز درباره فاینانس و ریفاینانس و تفاوتشان (۱۳۹۵/۵/۱۱)

پیش بینی سهم ارزش افزوده ی بخش نفت از تولید ناخالص داخلی به روش ماشین بردار تصمیم بهبود یافته توسط الگوریتم ژنتیک (۱۳۹۵/۴/۱۳)

بررسی و الگویابی مقدار تولید نفت خام در کشورهای حوزه خلیج فارس با استفاده از آنالیز الگوهای سری زمانی (۱۳۹۵/۴/۱۳)

بازیابی سهم بازار نفت خام هاي صادراتي كشور از طريق عرضه نفت خا م هاي فوق سنگين به بازار (۱۳۹۵/۴/۱۲)

ارزیابی اقتصادی مسیرهای مختلف انتقال گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله (۱۳۹۵/۴/۱۲)

گزارش و داده های آماری انرژی جهان - ارائه شده توسط شرکت بی پی ژوئن ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۳/۲۳)

تخمین و برآورد هزینه های تولید صور مختلف نفت در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

گزارش ماهیانه سازمان اوپک - مارچ 2016 (۱۳۹۵/۱/۲۴)

چشم انداز انرژی آسیا - 2016 (۱۳۹۵/۱/۲۴)

گزارش ماهیانه سازمان اوپک - فوریه 2016 (۱۳۹۵/۱/۲۴)

ورود به بازار ایران - فرصت‌ها و تهدیدها (۱۳۹۵/۱/۲۴)

روند جهانی نفت و گاز تا سال 2025 - توسط شرکت لوک اویل روسیه (۱۳۹۵/۱/۲۴)

گزارش ماهیانه سازمان اوپک - ژانویه 2016 (۱۳۹۵/۱/۲۴)

چه کشورهایی بیشترین وابستگی را به اقتصاد نفتی دارند؟ (۱۳۹۵/۱/۲۲)

میلیاردرهای برتر جهان در حوزه انرژی (۱۳۹۵/۱/۱۹)

گزارش صندوق بین المللی پول - عراق (۱۳۹۵/۱/۱۴)

گزارش صندوق بین المللی پول - ایران (۱۳۹۵/۱/۱۴)

مشخصات گوگرد گرانولار فازهای پارس جنوبی (۱۳۹۵/۱/۱۴)

مشخصات تضمین شده پروپان و بوتان ال پی جی ایران (۱۳۹۵/۱/۱۴)

مشخصات نفت گاز (گازوئیل) موتور ایران (۱۳۹۵/۱/۱۴)

مشخصات نفت گاز (گازوئیل) ایران (۱۳۹۵/۱/۱۴)

شرایط عمومی شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت خام (۱۳۹۵/۱/۱۴)

مشخصات میعانات - کاندنسیت - پارس جنوبی (۱۳۹۵/۱/۱۴)

© 2019 - All rights reserved