صنعت نفت ایران
1402/3/16
Tuesday

دانش صنعت نفت

پلانت های فعال

شرکت پتروشیمی امیر کبیر (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی آب نیرو (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

آشنایی با شرکت پالایش نفت شیراز - پالایشگاه نفت شیراز (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت شهید تند گویان تهران - پالایشگاه نفت شهید تند گویان تهران (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت لاوان - پالایشگاه نفت لاوان (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت کرمانشاه - پالایشگاه نفت کرمانشاه (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت اصفهان - پالایشگاه نفت اصفهان (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند - پالایشگاه نفت امام خمینی شازند (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت بندرعباس - پالایشگاه نفت بندرعباس (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

آشنایی با شرکت پالایش نفت آبادان - پالایشگاه نفت آبادان (۱۳۹۴/۱۲/۲۱)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فازهای ۹ و ۱۰ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فازهای ۶ و ۷ و ۸ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فازهای ۴ و ۵ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فازهای ۲ و ۳ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی - فاز ۱ (۱۳۹۴/۱۲/۱۵)

© 2019 - All rights reserved