صنعت نفت ایران
1402/3/17
Wednesday

دانش صنعت نفت

HSE

بررسی مدیریت HSE و راه هاي بهبود آن در کارگاه هاي پردازش نفت و گاز (۱۳۹۵/۲/۲۱)

آلودگی های نفتی و تاثیر آن روی محیط زیست (۱۳۹۵/۲/۲۱)

شناسایی و راههای مقابله با خطرات گاز H2S (۱۳۹۵/۲/۲۱)

آمار تلفات حادثه پمکس در سال های ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

ارائه مدل توسعه سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست HSE (۱۳۹۵/۲/۵)

نقش آموزش های HSE در ارتقاء فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست (۱۳۹۵/۲/۵)

مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی - نشریه 447 (۱۳۹۵/۲/۵)

ایمنی در حفاری نفت و گاز (۱۳۹۵/۲/۵)

تاثیر آلایندگی های گازی فلر بر سلامت (۱۳۹۵/۲/۵)

ارزيابي احتمال موفقيت طرح فرار، تخليه و نجات در شرايط اضطراري در دستگاه‌هاي حفاري متحرک فراساحلي با استفاده از روش ETA - مطالعه موردی دکل‌هاي حفاری دريايي خليج فارس (۱۳۹۵/۲/۵)

راهنمای پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار (۱۳۹۵/۱/۲۲)

دستورالعمل و ملاحظات خرید از منظر ایمنی و بهداشت صنعت نفت (۱۳۹۵/۱/۲۲)

راهنمای ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی (۱۳۹۵/۱/۲۲)

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

© 2019 - All rights reserved