صنعت نفت ایران
1401/9/15
Tuesday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

کامپیوتر

مریم ریاضتی

تاریخ تولد 1365/09/17
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 7
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

محمدامین

تاریخ تولد 1365
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 10
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

زهرا ارزانی بنوارناظر

تاریخ تولد ۳/۳/۱۳۷۲
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

بهاره بختیاری

تاریخ تولد 1370/02/19
استان خراسان رضوی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

ابوذر لركي

تاریخ تولد ١٣٦١
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق دیپلم
سابقه کار (سال) 16
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

اسماعیل محمودصالحی

تاریخ تولد 14/12/66
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

مهسا زحمت کش

تاریخ تولد 1374/01/15
استان فارس
مدرک تحصیلی فوق دیپلم
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

حمیدرضانصیرپور

تاریخ تولد 29/09/1368
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق دیپلم
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

مینا زاهدی اصل

تاریخ تولد 1365/01/23
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 13
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

امیرحسین والی راستی

تاریخ تولد 73/04/21
استان همدان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved