صنعت نفت ایران
1402/7/11
Tuesday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

مخابرات

اسماعیل نیکنام

تاریخ تولد 13/2/1370
استان فارس
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

آرزو برنجیان

تاریخ تولد 5/1/73
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

رضا اسماعیلی

تاریخ تولد 29/9/1365
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

فاطمه نوری لنجان نوکابادی

تاریخ تولد 1368/8/8
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

حنانه مهدیار

تاریخ تولد 23/3/71
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

کیمیا براتی

تاریخ تولد 27/1/1371
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

عبدالخالق محمدی

تاریخ تولد 10 تیر 1366
استان فارس
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

مهدی مرادی

تاریخ تولد 1361/07/19
استان فارس
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

احسان جوكار

تاریخ تولد ٢٥/٠٥/١٣٦٨
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved