صنعت نفت ایران
1401/11/13
Thursday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

برق قدرت

مرتضی استوار محمودآبادی

تاریخ تولد ۱۳۶۸/۰۶/۱۹
استان بوشهر
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

جمال شاه ولی کوه شوری

تاریخ تولد 1360/12/20
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 18
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

رامین زندقشقایی

تاریخ تولد ۶.۲.۶۸
استان کهگیلویه و بویراحمد
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

حامد اکبری

تاریخ تولد 30.6.1364
استان فارس
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

سید رضا گلزاری

تاریخ تولد 1370/12/18
استان کهگیلویه و بویراحمد
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 5
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

پریسا علی نژاد

تاریخ تولد 71/11/29
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

مجید حسینی

تاریخ تولد 1371/01/02
استان خراسان رضوی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

راضیه شعبانی

تاریخ تولد ۱۳۷۶/۱۲/۲۶
استان قم
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

آرش قبلی

تاریخ تولد 1366
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 4
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

آرش رجائی

تاریخ تولد ۱۳۷۱/۰۵/۰۱
استان کرمان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved