صنعت نفت ایران
1402/3/7
Sunday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

مهندسی پزشکی

داریوش تارخ

تاریخ تولد 17 بهمن 67
استان فارس
مدرک تحصیلی دکترا
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

دنیز مهریار

تاریخ تولد ۷۶/۳/۲۷
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

سرونازفدوی اردستانی

تاریخ تولد 1374
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

روژین الماسی بلوردی

تاریخ تولد 30/11/73
استان کرمانشاه
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

مهتاب قاسمی

تاریخ تولد 1372
استان اصفهان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

بهاره خلیل نژاد

تاریخ تولد 72/3/19
استان مازندران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

مهتاب راکی

تاریخ تولد 23/3/1372
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی انتخاب کنید
دانلود PDF

فاطمه موزردزاده

تاریخ تولد 1374
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

سارا کوثر

تاریخ تولد 16/11/70
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

شیرین صفری خاتونی

تاریخ تولد 1372/08/25
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved