صنعت نفت ایران
1401/9/15
Tuesday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

مهندسی نقشه برداری

محمد قیداری

تاریخ تولد 1368/12/04
استان قزوین
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

فرزاد شمال نصب

تاریخ تولد 1369/06/25
استان خوزستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

مرتضی غلام پور

تاریخ تولد 1369
استان آذربایجان غربی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

مژگان اسکندرلو

تاریخ تولد 67
استان همدان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

شهرام میمنت ایادی

تاریخ تولد 57.06.02
استان کردستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 13
حقوق پیشنهادی 4-5 میلیون تومان
دانلود PDF

مسعود شمس

تاریخ تولد 65/06/01
استان فارس
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

امیر کاوسی

تاریخ تولد 1370/05/29
استان لرستان
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 2
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

سید ایمان همراهیان

تاریخ تولد 1360/5/6
استان تهران
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 13
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

داود خلیل زاده

تاریخ تولد 1364/04/04
استان آذربایجان غربی
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 6
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

نسرین نصرتی

تاریخ تولد 1367/04/21
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 1-2 میلیون تومان
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved