صنعت نفت ایران
1402/7/3
Monday

جستجوی پیشرفته

  • جنسیت
  • رشته یا گرایش تحصیلی
  • تخصص و تجربه کاری
  • حقوق پیشنهادی
  • مدرک تحصیلی
  • سابقه کار (سال)
  • استان تقاضای کار

زمین شناسی

زهرا کیوانلو شهرستانکی

تاریخ تولد 18/03/1365
استان خراسان رضوی
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

هدی احمدی

تاریخ تولد 23/6/1365
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

جعفر آقابابایی

تاریخ تولد 1347
استان البرز
مدرک تحصیلی لیسانس
سابقه کار (سال) 15
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

اردشیر رهام

تاریخ تولد 1349/03/27
استان لرستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 16
حقوق پیشنهادی 5 میلیون تومان به بالا
دانلود PDF

فاطمه معتمدی

تاریخ تولد 1368
استان اصفهان
مدرک تحصیلی دکترا
سابقه کار (سال) 1
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

زینب سخائی

تاریخ تولد 1363/06/01
استان اصفهان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

صغری بارانی بره بی چاست

تاریخ تولد 1362
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

محمدصادق زنگنه

تاریخ تولد 1370
استان خوزستان
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 0
حقوق پیشنهادی توافقی
دانلود PDF

زهرا تاج فرد

تاریخ تولد 1364.11.25
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 2-3 میلیون تومان
دانلود PDF

رامین برین

تاریخ تولد 1370/06/03
استان تهران
مدرک تحصیلی فوق لیسانس
سابقه کار (سال) 3
حقوق پیشنهادی 3-4 میلیون تومان
دانلود PDF

© 2019 - All rights reserved