صنعت نفت ایران
1403/3/2
Wednesday
دانش صنعت نفت

توسعه نظام مديريت انرژي-محيط زيست در شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ۸ آذر


نام لاتین:Energy Management and Environment

کد مطلب:HS-025


توجه به معيار بهره وري،يكي از اساسي ترين معيارهاي سنجش پيشرفت و ميزان مصرف سرانه انرژي دركشورها ميباشد. با افزايش قيمتهاي انرژي و بروز مشكلات زيست محيطي، مسئله افزايش بهره وري و جلوگيري از آلودگي محيط زيست، بعد جديدي به معيار فوق به اين مفهوم كه مصرف انرژي در جوامع مختلف در صورتي ملاك پيشرفت تلقي ميگردد كه داراي دو ويژگي باشد، اول آنكه مصارف انرژي در بخشهاي مختلف از قبيل صنعتي، كشاورزي، خدماتي و رفاهي از تركيب و هماهنگي معقولي برخوردار باشد و دوم آنكه حداكثر بهره وري از انرژي مصرف شده به عمل آمده باشد. اين امر در واقع تغييري در معيار ارزيابي مصرف انرژي محسوب ميشود كه به جايگزيني معيار مطلوبيت بهره وري انرژي به جاي ميزان مصرف انرژي انجاميده است.
مطالعات انجام شده نشان ميدهدكه در ميان اهداف مربوط به بخش انرژي در كشورهاي مختلف، بهبود راندمان و بهينه سازي مصرف انرژي از اولويت برخوردار است. در اجراي يك نظام مديريت انرژي- محيط زيست گام نخست شناسايي منابع توليد آلاينده و تعيين شاخصهاي آلودگي ميباشد. پس از آن، با تهيه چك ليست، اطلاعات مورد نياز جمع آوري مي شود. درصورت وجود نواقص اطلاعاتي، مميزي زيست محيطي براي تكميل اطلاعات مورد نياز ضروري است. بدين ترتيب ، با مطالعه و بررسي اطلاعات جمع آوري شده ميتوان تحليلي از وضعيت زيست محيطي موجود به دست آورد. مرحله بعدي، بررسي راهكارهاي كاهش آلاينده هاست. در اين مرحله، اقدامات مختلفي براي كاهش ميزان آلاينده ها مورد مطالعه قرار ميگيرد. پس از تحليل و ارزيابي راهكارها
مناسب ترين راهكار را براي كاهش آلاينده ها انتخاب مي شود. تهيه، تدوين و ارائه دستورالعمل مميزي آخرين مرحله در توسعه نظام مديريت انرژي- محيط زيست به شمار ميرود. در اين تحقيق مراحل بالا در شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري مورد بررسي قرار گرفته است.


دانلود PDF

1249 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved