صنعت نفت ایران
1403/4/28
Thursday
دانش صنعت نفت

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه تأمین مالی پروژههای زیربنایی دربستر اقتصاد مقاومتی ۳ آبان


نام لاتین:Iranian-Islamic Financing Pattern

کد مطلب:FI-022


اجرای پروژههای مختلف از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه ای کشورها به شمار میرود. از جانب دیگر، کمبود منابع مالی کشورها برای سرمایه گذاری در پروژههای زیربنایی همواره یک چالش بوده است. این در حالی است که با توجه به ساختار دولتها و مشکلات و آسیبهای موجود، شاهد طولانیشدن و اجرای ناکارآمد پروژههای زیربنایی در بخشهای مختلف به دلایلی همچون رویکردهای بروکراتیک هستیم. از سوی دیگر بودجه و منابع مالی کشور نیز برای سرمایهگذاری در این بخشها کافی نیست. لذا دولتها همواره به دنبال روشی بودهاند تا ضمن جلب مشارکت بخش خصوصی باعث شوند تا هزینه های سرمایه گذاری در پروژههای زیربنایی در طول عمر دارایی پروژه پخش شود و بنابراین موجب شود تا پروژههای زیربنایی در طول سالهای اجرای آن محقق شوند. بر این اساس سالیانه حجم بالایی از منابع مالی نیاز است تا به اهداف تعیین شده خود دست پیدا کنند. لذا ناگزیرند در پروژههای زیربنایی و توسعهای کشور از مدلهای پیشرفتهتر استفاده نمایند که یکی از این مدل ها، مشارکت عمومی خصوصی 2 می باشد. از همین رو بسیاری از صاحب نظران، نظریه ی مدیریت عمومی سنتی را کنار گذاشته و مشارکت عمومی خصوصی را به عنوان پارادایم نوین اقتصادی معرفی کرده اند. این مقاله به تعریف و بررسی ویژگی ها و ابعاد مشارکت عمومی خصوصی در تأمین مالی و اجرای پروژه های زیربنایی پرداخته و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در زمینۀ تامین مالی پروژه های زیربنایی در بستر اقتصاد مقاومتی ارائه می نماید.


دانلود PDF

1103 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved