صنعت نفت ایران
1403/1/25
Saturday
دانش صنعت نفت

نظام تأمین مالی اسلامی ۲ آبان


نام لاتین:Islamic Financing

کد مطلب:FI-019


دستیابی به رشد اقتصادي، توسعۀ پایدار و تخصیص بهینۀ منابع مستلزم وجود یک سیستم مالی کارا می باشد که بتواند با کمترین هزینه، بهینه ترین تخصیص منابع را صورت دهد. از آنجا که در متون دینی نیز بر رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي اسلامی تاکید فراوان شده است، لذا باید براي تحقق اهداف مهم اقتصادي در این کشورها، نسبت به طراحی و بکارگیري ابزارهاي جدید اقدام کرد و بدیهی است که این اقدامات باید منطبق بر دستورات دینی بوده تا با شکلگیري نهادهاي پولی و مالی جدید و ابزارهاي نوین مالی اسلامی، زمینه لازم براي تحرك اقتصادي کشورهاي اسلامی نیز فراهم آید. این مقاله با معرفی ابزارهاي رایج تأمین مالی از قبیل قراردادهاي آتی، قراردادهاي سواپ و اوراق قرضه، به ایرادات وارده به آنها از دیدگاه شریعت و جایگزینهاي اسلامی آنها پرداخته است و سعی دارد تا با ارایۀ ابزارهاي ترکیبی با استفاده از قراردادهاي اسلامی گامی درجهت حفظ مشروعیت عملیات تأمین مالی و پوشش ریسک آن بردارد.


دانلود PDF

1130 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved