صنعت نفت ایران
1403/4/28
Thursday
دانش صنعت نفت

بررسي و پيشنهاد روش مناسب تأمين مالي پروژه هاي عمران شهري ۱ آبان


نام لاتین:Reviewing and Proposing a Suitable Method for Financing Urban Projects

کد مطلب:FI-013


يكي از دلايل عمده تأخير در اجراي پروژ ههاي عمران شهري، نارسايي دولت در تأمين مالي به موقع اين پروژه ها و منابع مالي ناپايدار شهرداري است. در اين مقاله روش تأمين مالي پروژه به عنوان يكي از تصميمات استراتژيك در مديريت پروژه مورد بررسي قرار گرفته و ضرورت توجه به اين موضوع در احداث پروژ ههاي زيربنايي و استفاده از پتانسيل بخش خصوصي جهت تأمين مالي بهينه پروژه ها و توسعه شهري تبيين شده است . مهمترين امتياز اين مقاله تبيين جايگاه روش تأمين مالي در مديريت پروژه و دسته بندي رو شهاي تأمين مالي است . در اين مقاله روشهاي تأمين مالي به دو دسته سازماني و پروژه اي، تقسيم گرديده و حالت هاي ممكن براي هر دسته معرفي شده است . در بين رو شهاي تأمين مالي، روش ساخت -  بهره برداری-انتقال BOT که مناسبت بیشتری با احداث پروژه های عمرانی شهری دارد، یه صورت مفصل تشريح شده و بر اساس توصيه سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل جهت توسعه زيربناها در كشورهاي در حال توسعه، به عنوان بهترين روش براي تأمين مالي اعتبارات مورد نياز احداث پروژ ه هاي عمران شهري ، پيشنهاد شده است .


دانلود PDF

1103 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved