صنعت نفت ایران
1403/1/25
Saturday
دانش صنعت نفت

شناسایی و تحلیل عوامل موثر در تصمیم گیری پیمانکاران ساخت در رویارویی با مناقصات ۱۳ مهر


نام لاتین:Identifying and Analysis of Effective Facors in Contractors Decisions

کد مطلب:CN-012


از آنجا که تصمیم گیری پیمانکاران در رویایی با مناقصات عموما از روی نوعی قضاوت تجربی و احساسی صورت می پذیرد، شناخت کلیه عوامل و متغیرهایی که می بایست در این تصمیم گیری در نظر گرفته شود و میزان اهمیت هر عامل، گامی است به سوی قضاوتی مستدل با قابلیت اطمینان بیشتر.
کلیه عوامل موثر در تصمیم گیری پیمانکاران جهت شرکت یا عدم شرکت در مناقصه با بهره گیری از روش دلفی Delphi Method با همیاری گروه خبره در جایگاه های متفاوت پیمانکار، مشاور و کارفرما، به صورت جامع و در ساختار سلسله مراتبی شناسائی گردید. سپس به منظور دستیابی به میزان اهمیت عوامل نسبت به هم و تعیین وزن واقعی هر کدام، پیمایشی در جامعه پیمانکاران کشور صورت گرفته است. با استفاده از داده های 76 پرسشنامه تکمیل شده توسط پیمانکاران دارای صلاحیت از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور با گرید های 1 الی 5، تجزیه و تحلیل های آماری به کمک نرم افزار SPSS انجام گردید.


دانلود PDF

713 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved