صنعت نفت ایران
1400/2/28
Tuesday

اخبار صنعت نفت

آر اس اس
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Bechtel ۱۴۰۰/۲/۲۷

فرصت های شغلی شرکت Bechtel - هفده می 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان ۱۴۰۰/۲/۲۲

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان - دوازده می 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی Baker Hughes ۱۴۰۰/۲/۲۲

فرصت های شغلی Baker Hughes در سراسر - دوازده می 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی marathon petroleum  ۱۴۰۰/۲/۱۹

فرصت های شغلی marathon petroleum -  نه می 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell در امارات ۱۴۰۰/۲/۱۶

فرصت های شغلی بین المللی شرکت نفتی شل Shell در امارات - 6 می 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی اعلام شده توسط شرکت Technip ۱۴۰۰/۲/۱۳

فرصت های شغلی اعلام شده توسط شرکت Technip برای سراسر جهان - 3 می 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Total  ۱۴۰۰/۲/۹

فرصت های شغلی شرکت Total  - بیست و نه آوریل 2021

صنعت نفت

آخرین فرصت های شغلی شرکت نفتی Equinor نروژ ۱۴۰۰/۲/۹

آخرین فرصت های شغلی شرکت نفتی Equinor نروژ - 29 آوریل 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger  در سراسر جهان ۱۴۰۰/۲/۷

فرصت های شغلی شرکت Schlumberger  در سراسر جهان - 27 آوریل 2021

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان ۱۴۰۰/۲/۷

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان-27 آوریل 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی ۱۴۰۰/۲/۶

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی - 26 آوریل 2022

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Petrofac در سراسر جهان ۱۴۰۰/۲/۵

فرصت های شغلی شرکت Petrofac در سراسر جهان- 25 آوریل 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors ۱۴۰۰/۲/۱

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors  - بیست و یک آوریل 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Mc Dermott  ۱۴۰۰/۱/۳۱

فرصت های شغلی شرکت Mc Dermott  - بیست آوریل 2021

صنعت نفت

فرصت های شغلی ILF Consulting Engineer ۱۴۰۰/۱/۳۰

فرصت های شغلی ILF Consulting Engineer- نوزده آوریل 2021

© 2019 - All rights reserved