1396/1/6
Sunday

دانش صنعت نفت

بالادستی

ارزیابی ریسک زیست محیطی و ایمنی عملیات برچیدن RIG DOWN دکلهای حفاری نفت و گاز خشکی با تکنیک FMEA (۲۶ دی)

نفت و گاز در فراساحل (۲۷ آذر)

توصیف انواع آسیب سازند (۱۳ آذر)

کلیپ آشنایی با دکل های حفاری (۵ آذر)

آشنايي مقدماتي با صنعت حفاري چاه هاي نفت و گاز در خشكي و دريا (۱۹ آبان)

بررسی روش‌های جدید استخراج و تولید نفت از سنگ‌های نفتی (۱۳۹۵/۳/۲۶)

کلیپ تسهیلات سرچاهی (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ ایستگاه تزریق گاز (۱۳۹۵/۳/۲۰)

آشنایی با تجهیزات سرچاهی (۱۳۹۵/۲/۳۱)

پر فشار ترین پروژه تزریق گاز جهان - در میدان دریایی کاشگان قزاقستان واقع در دریای کاسپین (۱۳۹۵/۲/۵)

تزریق گاز به منابع نفت (۱۳۹۵/۲/۵)

دسته بندي انواع ریسک در توسعه میادین نفت و گاز (۱۳۹۵/۲/۵)

بازگردانی گاز در مخازن گاز میعانی (۱۳۹۵/۲/۵)

کاربرد ضریب شکست در بررسی ناپایداری آسفالتین (۱۳۹۵/۲/۵)

مخازن نفت شیل و منبعی عظیم در تامین انرژی آینده (۱۳۹۵/۲/۵)

نگاهی به اهمیت مدیریت مخازن در صنعت نفت و گاز (۱۳۹۵/۲/۵)

افت فشار مخزن در یکی از میادین گازی جنوب ایران و لزوم احداث ایستگاه تقویت فشار جهت نگهداشت تولید گاز (۱۳۹۵/۲/۵)

بررسی افزایش غلظت گاز H2S در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (۱۳۹۵/۲/۵)

آشنایی با دکل‌های دریایی (۱۳۹۵/۱/۲۱)

شرح خدمات اکتشاف نفت و گاز (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

هندبوک تولید نفت و گاز (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

روش های بازیافت از مخازن نفتی بر مبنای انرژی اولیه مخزن و روش های توسعه آن (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

تسهیلات سرچاهی (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

تزریق گاز در مخازن نفتی کشور و بررسی موانع موجود (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

آشنایی با فرآیندهای اکتشاف منابع نفت و گاز در کشور (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

Designed by NoadStudio Digital Marketing Services